HAG/DEN HAAG | 08.04.2009.

ODBAČEN ORIĆEV ZAHTEV DA TRIBUNAL NALOŽI OBUSTAVU POSTUPKA U BIJELJINI

Pretresno veće II odbacilo zahtev Nasera Orića da naloži obustavu postupka koji je, po odbrani, pokrenut pred sudom u Bijeljini. Veće zaključilo da nema dokaza da se protiv Orića vodi postupak, niti da mu se u Bijeljini sudi za dela za koja mu je već suđeno pred Tribunalom, zbog čega nema osnove za intervenciju Tribunala

Pretresno veće je odbacilo zahtev braniteljice Nasera Orića da Tribunal naloži obustavu postupka protiv njenog klijenta pred sudom u Bijeljini, u Republici Srpskoj. Odbrana tvrdi da je tužilaštvo u Bijeljini pokrenulo krivični postupak protiv Orića za ubistva srpskih zatočenika u Srebrenici krajem 1992. i početkom 1993. godine. Oriću je, po odbrani, već suđeno za to delo i on je presudom Žalbenog veća od 3. jula 2008. godine oslobođen odgovornosti.

Po odbrani, tužilaštvo u Bijeljini krši osnovni pravni princip "non bis in idem" i član 10 Statuta Tribunala, prema kojem se osobi ne može suditi pred nacionalnim sudom za dela koja predstavljaju teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava a za koja joj je već suđeno pred Tribunalom. Takođe, u Pravilima o postupku i dokazima se navodi da "kad predsednik Tribunala dobije pouzdanu informaciju da je protiv osobe pokrenut postupak pred sudom bilo koje države za dela za koja joj je već suđeno pred Tribunalom, naložiće obustavu takvog postupka".

U odluci Veća se, međutim, navodi da "nema dokaza da je Oriću suđeno pred sudom Bosne i Hercegovine za bilo koji od zločina koji su predmet trenutnog istražnog postupka u Bijeljini". "Budući da mu se ne sudi pred nacionalnim sudom za dela koja predstavljaju ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava za koja mu je već suđeno pred Tribunalom, nema kršenja Statuta", navodi se u odluci.

Veće takođe zaključuje da "nema informacija da je protiv Orića pokrenut krivični postupak pred sudom Bosne i Hercegovine za zločine za koje mu je već suđeno pred Tribunalom", zbog čega nema osnova da se naloži obustava postupka.