05.06.2007.

ODBIO DA SVEDOČI JER SE NA KOSOVU UBIJAJU SVEDOCI

Pošto je odbio da odgovara na pitanja tužioca na suđenju Haradinaju, Balaju i Brahimaju, protiv bivšeg pripadnika OVK Šefćeta Kabašija biće pokrenut postupak za nepoštovanje suda. Svedok tvrdio da se nikoga ne plaši, ali da ne može da svedoči “jer je razočaran ponašanjem tužilaštva” i jer “ne živi u normalnoj državi” već na Kosovu, gde se ubijaju svedoci

Nakon što je pročitao svečanu izjavu kojom se obavezao da će govoriti istinu, svedok optužbe na suđenju trojici bivših komandanata OVK Šefćet Kabaši/Shefqet Kabashi je tražio da iznese “jedno malo razjašnjenje”. Kada mu je predsedavajući sudija to dopustio, Kabaši je “razjasnio” da ne želi da svedoči protiv Haradinaja, Balaja i Brahimaja, te da je na sud došao “pod pretnjom ljudi iz tužilaštva”.

O navodnim pretnjama se raspravljalo na sednici zatvorenoj za javnost, posle čega je veće naložilo tužiocu da otpočne ispitivanje i podsetilo Kabašija da svedočenje pred Međunarodnim krivičnim sudom nije pitanje izbora, već njegova građanska obaveza. Svedok je odgovorio samo na prvih nekoliko pitanja tužioca koja su se odnosila na njegov identitet i odbio da kaže bilo šta o događajima iz 1998. godine u kojima je učestvovao kao pripadnik OVK a koje je opisao u izjavi datoj istražiteljima tužilaštva u maju ove godine..

Kabaši je rekao da je svestan svoje građanske dužnosti, ali da se ona može primenjivati samo “u normalnim državama”, a on, kaže, ne živi u takvom društvu. Na odsustvo normalnosti na Kosovu, kako je rekao, ukazuju činjenice “da se ljudi ubijaju bez razloga”, te da je i sam bio izložen pretnjama nakon što je pod pseudonimom i merama zaštite lika i izmene glasa svedočio protiv Fatmira Limaja i još dvojice bivših pripadnika OVK optuženih za zločine u logoru Lapušnik.

Pošto je predsedavajući sudija izrazio čuđenje zbog njegove odluke da odustane od zaštitnih mera koje su mu odobrene i u ovom predmetu, svedok je pojasnio da te zaštitne mere “ne postoje u stvarnosti već samo u sudnici.” Na to, po njemu, ukazuje činjenica da je u međuvremenu ubijeno nekoliko zaštićenih svedoka optužbe sa suđenja Limaju, Muslijuu i Bali. “Zbog svega toga, apelujem u svoje ime i u ime svojih prijatelja da nas oslobodite obaveze da svedočimo”, rekao je Kabaši i dodao da je “razočaran ponašanjem tužilaštva”.

Pošto je odbio sve pokušaje predsedavajućeg sudije da ga privoli na svedočenje, veće je preduzelo prve korake za pokretanje krivičnog postupka protiv Kabašija za nepoštovanje suda, ali se obavezalo da će naknadno saopštiti hoće li gonjenje preuzeti na sebe ili će ga proslediti tužilaštvu ili drugom veću. Svedoka će za sada u procesu koji će protiv njega biti vođen zastupati Majkl/Michael Karnavas, aktuelni branilac bivšeg premijera takozvane Herceg-Bosne Jadranka Prlića.