HAG/DEN HAAG | 17.10.2005.

ODBRANA TRAŽI 8 GODINA ZA "TUTU" NALETILIĆA

Počela dvodnevna žalbena rasprava u predmetu Mladena Naletilića "Tute" i Vinka Martinovića "Štele" koji su prvostepenom presudom osuđeni na 20 i 18 godina zatvora zbog progona Bošnjaka u Mostaru i njegovoj okolini 1993. godine. Na presudu su se žalila obojica osuđenih, kao i tužilaštvo

Kazna od 20 godina zatvora izrečena Mladenu Naletiliću "Tuti" je, smatra odbrana, "neprimerena" i "apsolutno nije u skladu sa dosadašnjom praksom Tribunala" koji je do sada izrekao samo deset težih osuda. Po braniocima, za Naletilića bi "najadekvatnija bila kazna od 8 godina ili manja."

Pred Žalbenim većem Tribunala jutros je počela dvodnevna rasprava u predmetu Mladena Naletilića "Tute" i Vinka Martinovića "Štele", koji su prvostepenom presudom osuđeni na 20 i 18 godina zatvora zbog progona Bošnjaka u Mostaru i njegovoj okolini 1993. godine. Na tu presudu žalila su se obojica osuđenih, kao i tužilaštvo, koje nije zadovoljno zaključkom Pretresnog veća da nema dokaza da su zločini za koje se terete "Tuta" i "Štela" počinjeni na rasnoj, političkoj ili verskoj osnovi.

Raspravu su otvorili branioci Mladena Naletilića, čija žalba ima čak 40 osnova. Odbrana, pre svega, osporava sve zaključke iz prvostepene presude u kojima se Naletelić prograšava krivim po načelu komandne odgovornosti. Ne negirajući da je "Tuta" bio "uticajan čovek, osnivač Kažnjeničke bojne i jedno vreme njena žila kucavica"... odbrana osporava da je u vreme mostarskih zločina on bio "operativni zapovednik" te jedinice. Zbog toga, tvrdi odbrana, on nije znao niti je morao da zna za zločine koje su počinili pojedini pripadnici te jedinice, a koje bi – po načelu komandne odgovornosti – bio dužan da spreči ili kazni.

U odgovoru na žalbene argumente Naletilićevih branilaca, predstavnici optužbe su danas tvrdili da je izneto dovoljno dokaza u prilog zaključka da je optuženi bio "istinski i efektivni zapovednik Kažnjeničke bojne" i imao pod svojom komandom "veliku grupu ljudi kojima je dopuštao da terorišu zatvorenike i čitavu jednu etničku zajednicu." Optužba, zbog toga, smatra da je Naletilić "adekvatno kažnjen sa 20 godina" te traži da Žalbeno veće potvrdi tu kaznu.

Obojici optuženih odobreno je po 15 minuta da se izjavama obrate Žalbenom veću, ali je Naletilić posredstvom svojih branilaca tražio da mu se omogući da govori pola sata. Njegova izjava se očekuje u popodnevnom nastavku žalbene rasprave.