HAG/DEN HAAG | 11.03.2004.

OPTUŽENI TRAŽI DA SE NJEGOVA SLIKA SKINE SA INTERNETA

Da li fotografije na Internet stranici Tribunala pomažu potencijalnim svedocima optužbe da lakše identifikuju optužene?

Odbrana Željka Mejakića, optuženog da je u leto 1992. bio komandir straže u logoru Omarska kod Prijedora, podnela je zahtev da se njegova fotografija ukloni sa tribunalove Internet stranice.

Ovaj neuobičajen zahtev, prvi u dosadašnjoj praksi Tribunala, obrazložen je tvrdnjom odbrane da javno izlaganje ili "bilo kakvo drugo publikovanje" fotografije optuženog može pomoći potencijalnim svedocima optužbe da identifikuju Mejakića pre dolaska pred Pretresno veće.

Navodeći da takva praksa može da ima negativne posledice na nastavak postupka, kao i da se time krši pravilo 54 tribunalovog Pravilnika o postupku i dokazima, odbrana traži od Raspravnog veća da sekretaru suda naloži da se slika Željka Mejakića "odmah ukloni sa Internet stranice Tribunala."

Na toj stranici se, inače, nalaze fotografije i osnovni lični podaci svih optuženih koji su u tribunalovoj Pritvorskoj jedinici.

Pored Željka Mejakića, za zločine koji su u leto 1992. počinjeni u prijedorskim logorima optuženi su još i Dušan Fuštar, Momčilo Gruban i Dušan Knežević. Sa njima zajedno bio je i Predrag Banović, koji je prošle godine priznao krivicu i u medjuvremenu je osudjen na 8 godina zatvora.