HAG/DEN HAAG | 15.09.2015.

OSPORAVANJE ODGOVORNOSTI ZA MARKALE

Na suđenju Ratku Mladiću svjedočio Irac Pol Konvej, bivši vojni posmatrač UN u Sarajevu koji je u vrijeme masakra na Markalama 28. avgusta 1995. godine čuo nekoliko prigušenih eksplozija i vidio dim u dijelu grada gdje se incident dogodio

Na suđenju bivšem komandantu Glavnog štaba VRS Ratku Mladiću svjedočio je irski major Pol Konvej/Paul Conway, bivši vojni posmatrač UN u Sarajevu. Odbrana uz njegovu pomoć nastoji da potkrijepi svoju tezu da srpska strana nije odgovorna za incident na Markalama u kojem je, po Mladićevoj optužnici, 28. avgusta 1995. godine u eksploziji minobacačke granate od 120 mm ubijeno 43 a ranjeno 75 Sarajlija.

Prema sažetku izjave koju je 2011. godine dao odbrani bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, Konvej je preuzeo dužnost na posmatračkom mjestu na Sedreniku u jutarnjim satima 28. avgusta 1995. godine. Oko 11 sati tog dana čuo je nekoliko prigušenih eksplozija, a zatim vidio dim koji se izvijao iznad dijela grada gdje se nalazi tržnica Markale. Svjedok po zvuku nije mogao odrediti da li se radilo o dolazećoj ili odlazećoj vatri.

U toj izjavi koju je Mladićeva odbrana uvela u dokaze, Konvej je također naveo da je nekoliko mjeseci kasnije, u decembru 1995. ili januaru 1996. godine, prilikom obilaska terena u svojstvu oficira u Glavnom štabu UMNO na obroncima južnog dijela grada vidio četiri minobacača Armije BiH čije su cijevi bile okrenute u pravcu grada. Kada je otišao da izbliza pogleda to mjesto, pripadnici Armije BiH su mu onemogućili pristup uz objašnjenje da je u toku vojna vježba.

Odgovarajući na pitanje tužiteljice Kerolin Edžerton/Carolyn Edgerton, Konvej je rekao da se radilo o minobacačima od 120 mm. Iako nije učestvovao ni u jednoj od istraga o incidentu na Markalama, Konvej je rekao da je o svemu što je čuo i vidio sa svog posmatračkog mjesta, detaljno izvijestio holandskog potpukovnika Harija/Harry Koningsa koji mu je u vrijeme incidenta bio nadređeni.

Konings je, podsjetimo, učestvovao u istrazi incidenta na Markalama i o tome je svjedočio u više tribunalovih predmeta, uključujući predmete Dragomira Miloševića, Momčila Perišića i Radovana Karadžića. Prilikom svjedočenja na suđenju Karadžiću, Konings je rekao da svi elementi istraga koje su provodili vojni posmatrači UN, pripadnici Unprofora i lokalna policija upućuju na zaključak da je projektil ispaljen s položaja Vojske Republike Srpske (VRS).

Tužilaštvo tvrdi da je smrtonosna granata ispaljena sa položaja VRS na Trebeviću.