HAG/DEN HAAG | 01.09.2015.

OSTAVKA SUDIJE ANTONETIJA U ODBRANU INTEGRITETA SUDIJSKE FUNKCIJE

"Kako prihvatiti sistem u kojem predsednik bira sudije, odlučuje u Žalbenom veću, u veću za preispitivanje žalbene presude a potom i u postupku po žalbi na odluku o preispitivanju presude", pita se sudija Žan Klod Antoneti u obrazloženju odluke da se povuče iz veća koja odlučuje o žalbi Milana Lukića na odbacivanje zahteva za preispitivanje presude

Pozivajući se na nove činjenice koje nisu bile poznate u vreme suđenja i žalbenog postupka, Milan Lukić je u februaru 2014. godine podneo zahtev za preispitivanje konačne presude kojom je proglašen krivim za ubistva civila u Višegradu i osuđen je na kaznu doživotnog zatvora. Žalbenu presudu je donelo veće kojim je predsedavao sudija Teodor/Theodor Meron a u čijem su sastavu bile i sudije Antoneti/Antonetti, Sekule, Ađus/Agius i Liju/Liu.

Isto veće je 7. jula ove godine, uz izdvojeno mišljenje sudije Antonetija, odbacilo Lukićev zahtev za preispitivanje presude, a branilac Rodni Dikson/Rodney Dixon je na to podneo žalbu, tražeći da se o njoj izjasni veće u novom sastavu. Saglašavajući se sa tim zahtevom odbrane, sudija Antoneti je danas podneo ostavku na mesto u žalbenom veću koje bi trebalo da se izjasni o Lukićevoj žalbi na odbacivanje zahteva za preispitivanje presude.

U danas objavljenom dokumentu,sudija Antoneti citira Pravilnik o postupkui dokazima koji propisuje da "sudija koji ima lični interes u predmetu ili koji s tim predmetom ima ili je imao vezu koja bi mogla uticati na njegovu nepristrasnost, ne sme da učestvuje u prvostepenom ili žalbenom postupku u tom predmetu". Prema Pravilniku, "sudija će se u takvom slučaju povući, a predsednik će za taj predmet imenovati drugog sudiju".

U obrazloženju ostavke sudija Antoneti prvo ukazuje da "žrtve, porodice žrtava, i međunarodna zajednica očekuju od međunarodnog sudstva da donosi nepristrasne odluke, zasnovane na dokazima", a zatim postavlja pitanje: "Kako prihvatiti sistem u kojem predsednik bira sudije, odlučuje u žalbenom veću, u veću za preispitivanje žalbene presude a potom u postupku po žalbi na odluku o preispitivanju presude?" Po njemu, to je "neprihvatljivo".

"Svaki sudija koji ima integriteta i koji je nezavisan mora da bude hrabar i povuče se iz predmeta kako ne bi ostavio nimalo prostora za kritiku. U mom slučaju, to je razlog zbog kojeg smatram da ne treba da učestvujem u odlučivanju o žalbi na zahtev za preispitivanje", zaključuje sudija Antoneti.