HAG/DEN HAAG | 23.06.2004.

OTVORENA PRVA ISTRAGA MEDJUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA

Tužilaštvo stalnog MKS istražiće zločine u Demokratskoj Republici Kongo. Tužilac Okampo: "značajan korak za medjunarodno pravo, suzbijanje nekažnjivosti i zaštitu žrtava."

Tužilaštvo stalnog Medjunarodnog krivičnog suda (MKS) otvorilo je svoju prvu istragu - saopšteno je danas u Hagu. Pokretanje istrage o teškim zločinima koji su od 1. jula 2002. počinjeni na teritoriji Demokratske Republike Kongo, glavni tužilac MKS, Argentinac Luis Moreno-Okampo/Ocampo ocenjuje kao "značajan korak napred za medjunarodno pravo, suzbijanje nekažnjivosti i zaštitu žrtava."

Odluka o pokretanju istrage, dodao je Okampo, doneta je "u saradnji sa vlastima Demokratske Republike Kongo, drugim vladama i medjunarodnim organizacijama."

Tužilaštvo MKS tokom proteklih dana, od kako je ispoljilo zainteresovanost za sukobe u DR Kongu, primilo i analiziralo brojne izveštaje država, medjunarodnih i ne-vladinih organizacija o masovnim ubistvima, silovanjima, torturi, prisilnom premeštanju stanovništva i ilegalnoj upotrebi dece vojnika. U martu ove godine, vlada DR Konga se formalno saglasila da krivično gonjenje odgovornih za ove zločine ustupi MKS.

Namera glavnog tužioca, kako se navodi u današnjem saopštenju, je da se fokusira na istragu protiv najodgovornijih počinilaca zločina koji su u nadležnosti MKS.