HAG/DEN HAAG | 03.05.2006.

POTVRĐENA PRESUDA "TUTI" I "ŠTELI"

Žalbeno veće odbacilo većinu žalbenih osnova optuženih i tužioca i potvrdilo kaznu od 20 godina Mladenu Naletiliću a 18 godina Vinku Martinoviću

Žalbeno veće Haškog tribunala potvrdilo je danas presudu i kaznu Mladenu Naletiliću "Tuti" i Vinku Martinoviću "Šteli", bivšim zapovednicima HVO koji su 1993. učestvovali u etničkom čišćenju Bošnjaka u području Mostara.

Žalbeno veće je odbacilo većinu žalbenih osnova obojice optuženih, uključujući i onaj u kojem se tvrdilo da "Tuta" i "Štela" nisu bili svesni međunarodnog karaktera hrvatsko-bošnjačkog sukoba 1993. godine. Naletilić i Martinović, navodi se u obrazloženju žalbene presude, "nisu osuđeni za međunarodni sukob već za krivična dela koja su počinjena u okviru takvog sukoba", a njihovo saznanje da je u taj sukob umešana strana država, to jest Hrvatska, je po Žalbenom veću "jedini razumni zaključak koji se može izvesti iz celine nalaza sadržanih u prvostepenoj presudi."

Odbačena je, takođe, i žalba tužilaštva na zaključke prvostepene presude koji su se odnosili na progone i deportacije.

Mada je delimično usvojilo neke od žalbenih osnova optuženih, Žalbeno veće je zaključilo da je – uzimajući u obzir ukupne okolnosti predmeta, ulogu optuženih i težinu zločina za koje su proglašeni krivim – kazna koja im je izrečena "unutar raspona kazne koju bi im izreklo jedno razumno Pretresno veće", pa je Mladenu Naletiliću potvrdilo osudu na 20 a Vinku Martinoviću na 18 godina zatvora. U kaznu im se uračunava vreme koje su do sada proveli u pritvoru Tribunala: "Tuti" 6 a "Šteli" nepunih 7 godina.