HAG/DEN HAAG | 28.04.2006.

POVLAČENJE OPTUŽNICE ILI USTUPANJE PREDMETA?

U odgovoru na zahtev tužilaštva da se zakaže rasprava o upućivanju predmeta Srbiji i Crnoj Gori, odbrana Vladimira "Ramba" Kovačevića traži povlačenje optužnice protiv kapetana bivše JNA koji se tereti za granatiranje Dubrovnika 1991. godine

Nakon što je, početkom meseca, veće sudije Alfonsa Orija/Alphons Orie zaključilo da je Vladimir "Rambo" Kovačević nesposoban za suđenje, tužilaštvo je - suprotno očekivanjima odbrane - zatražilo da se zakaže rasprava po pravilu 11 bis o upućivanju predmeta Srbiji i Crnoj Gori.

U podnesku Kovačevićeve braniteljice Tanje Radosavljević se navodi da je "bilo očekivano da će tužilaštvo, u skladu sa odlukom Veća, tražiti povlačenje optužnice" protiv bivšeg komandanta Trećeg bataljona Trebinjske brigade koji se tereti za napad na Dubrovnik, u decembru 1991. godine.

Očekivanja odbrane zasnivaju se na "snažnom uverenju da je Veće više nego kompetentno i ovlašćeno da donese konačnu odluku" o predmetu koji je pred sudijama više od dve i po godine. Odlukom Veća je utvrđeno da Kovačević usled poremećaja mentalnog zdravlja, ne može da razume navode optužnice i da se o njima izjasni.

Kovačević, koji se nalazi na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu, će prema tvrdnjama odbrane, moći da dobije "adekvatan medicinski tretman" tek nakon konačne odluke Veća. Zbog toga, a kako bi se zadovoljila načela pravičnog i ekspeditivnog suđenja, odbrana je zatražila da se ne zakazuje rasprava o ustupanju predmeta već da se povuče optužnica protiv kapetana bivše JNA.