HAG/DEN HAAG | 02.11.2005.

PRESUDA HALILOVIĆU 16. NOVEMBRA

Pretresno veće će izreći presudu Seferu Haliloviću u sredu 16. novembra 2005. godine, saopšteno u Tribunalu

Kroz dve sedmice, 16. novembra 2005. godine, biće izrečena presuda Seferu Haliloviću, bivšem načelniku Štaba vrhovne komande Armije BiH, optuženom za zločine koje su snage pod njegovom komandom počinile u septembru 1993. nad hrvatskim civilima u selima Grabovica i Uzdol.

Suđenje Seferu Haliloviću završeno je krajem avgusta ove godine nakon neobično kratkog dokaznog postupka odbrane koja je za sedam radnih dana izvela samo tri svedoka. Postupak iznošenja dokaza tužilaštva trajao je 61 dan uz izjave 41 svedoka čime je optužba nastojala da dokaže odgovornost Halilovića za ubistva hrvatskih civila u selima Grabovica i Uzdol u septembru 1993. godine Optužnica Halilovića tereti po načelu komandne odgovornosti kao načelnika Štaba vrhovne komande Armije BiH i zapovednika operacije “Neretva 93”, u okviru koje su zauzeta pomenuta sela i počinjeni zločini.

Odbrana je dokazivala da Halilović nije komandovao operacijom i negirala je da optuženi nije preduzeo potrebne mjere da spreči zločine ili kazni odgovorne za ubistva hrvatskih civila. Glavna teza odbrane je bila da Halilović nije imao "efektivnu kontrolu" nad snagama koje su učestvovale u Operaciji Neretva 93.

Sefer Halilović se dobrovoljno predao Tribunalu u septembru 2001. i tri meseca kasnije pušten je da na slobodi čeka početak suđenja. U Pritvorsku jedinicu se vratio desetak dana pre početka postupka i napustio je ubrzo nakon što je on završen, te izricanje presude čeka na slobodi. Prema nalogu Pretresnog veća Halilović bi u Hag bi trebalo da se vrati 14. novembra, dva dana uoči izricanje presude.