HAG/DEN HAAG | 24.01.2001.

PRESUDA ŽALBENOG VEĆA U SLUČAJU ČELEBIĆI BIĆE SAOPŠTENA 20. FEBRUARA

Trojica osuđenih i tužilaštvo uložili su žalbe na izrečene kazne

Presuda Žalbenog veća u "slučaju Čelebići" biće saopštena 20. februara 2001. - najavljeno je danas u Haškom tribunalu.

Prvostepenom presudom, donetom 16. novembra 1998, Zdravko Mucić, Hazim Delić i Esad Landžo proglašeni su krivim za zločine koji su 1992. izvršeni nad srpskim civilima zatočenim u logoru Čelebići, kod Konjica. Osuđeni su na ukupno 42 godine zatvora: Delić 20, Landžo 15 i Mucić 7. Četvrti optuženi - Zejnil Delalić - je oslobođen usled nedostatka dokaza.

Trojica osuđenih uložili su žalbe na izrečene kazne. Odbrana Esada Landža se, pored ostalog, žalila i zbog toga što je predsedavajući sudija prvostepenog veća - Adolfus Karibi Vajt/Adolphus Karibi White - navodno "prespavao veći deo suđenja". Na raspravi zatvorenoj za javnost, Žalbenom veću su prikazani video snimci kojima je odbrana dokazivala svoju tezu o "spavajućem sudiji", insistirajući da su Landžo i ostali optuženi imali "pravo na budno Sudsko veće".

S druge strane, tužilaštvo se žalilo na deo presude koji se odnosi na Delalića i Mucića. Oslobađajuću presudu Zejnilu Delaliću tužilaštvo je ocenilo "pogrešnom i neosnovanom", a sedmogodišnju kaznu izrečenu zapovedniku logora, Zdravku Muciću, smatra "isuviše blagom".

Rasprava o žalbama odbrane i optužbe vođena je u junu prošle godine a presuda Žalbenog veća će, kako je danas najavljeno, biti saopštena tek 20. februara 2001. Nije, međutim, izvesno da će time biti definitivno stavljena tačka na "slučaj Čelebići." Postoji, naime, mogućnost da Žalbeno veće naloži ponovno suđenje, budući da je na prvom - u skladu sa poznatim "Marfijevim zakonom" - "pošlo naopako sve što je moglo da pođe naopako".