HAG/DEN HAAG | 05.02.2010.

PRETRESNO VEĆE: "EU DA DOSTAVI DETALJNIJI IZVEŠTAJ"

Nezadovoljno poslednjim uopštenim izveštajem EU o koracima preduzetim na pronalaženju dnevnika evropskih posmatrača iz Knina, koji potražuje Gotovinina odbrana, Pretresno veće uputilo "hitan" poziv generalnom sekretaru Saveta EU u kojem se zahteva da u roku od 14 dana dostavi detaljnije informacije o pretrazi evropskih arhiva

Pretresno veće koje vodi predmet hrvatskih generala Gotovine, Čermaka i Markača pozvalo je Evropsku uniju da u roku od 14 dana dostavi informacije o preduzetim koracima u cilju pronalaženja knjige dnevnika Kninskog regionalnog centra Evropske posmatračke misije koju potražuje odbrana. U toj knjizi bi, po tvrdnjama odbrane, trebalo da se nalaze izveštaji evropskih posmatrača sačinjeni za vreme i nakon operacije "Oluja" 1995. godine, kada su počinjeni brojni zločini protiv krajinskih Srba i njihove imovine za koje se terete trojica generala.

Sličan zahtev veće je uputilo EU i sredinom decembra prošle godine, ali je mesec dana kasnije stigao odgovor da su "još jednom preduzeti svi koraci" ali da knjiga dnevnika "jednostavno nije pronađena". U danas objavljenom "Hitnom pozivu EU" se naglašava da je veće očekivalo da će biti detaljnije informisano o preduzetim koracima kao što su imena arhivara i drugih zvaničnika koji su u vezi sa spornim dnevnikom konsultovani, kao i o utvrđivanju tačnog "lanca čuvanja" tog dokumenta. Zbog toga veće poziva EU da ovog puta dostavi detaljnije informacije o preduzetim koracima uz opasku da bi rok od 14 dana mogao biti i produžen ako je neophodno.

Kao i u prethodnim prilikama, najnoviji poziv Pretresnog veća sudije Orija/Orie upućen je generalnom sekretaru Saveta EU. Na toj funkciji, koju je do nedavno vršio Havijer/Javier Solana, nalazi se Pjer de Boasje/Pierre de Boissieu.

Prepiska na relaciji Gotovinina odbrana – Pretresno veće – EU počela je u martu prošle godine, kada su branioci tvrdili da im nije dostavljeno blizu 100 izveštaja evropskih posmatrača, da bi u jednom od poslednjih podnesaka naveli da nije dostavljen još samo sporni dnevnik Kninskog regionalnog centra evropskih posmatrača.

Suđenje hrvatskim generalima je ušlo u završnu fazu i ostalo je da se sasluša još sedam svedoka veća. Prvi od njih je "privremeno zaveden" pod pseudonimom "CW-1", a njegov iskaz će početi u sredu 24. februara.