HAG/DEN HAAG | 22.09.2004.

PREURANJEN ZAHTEV ZA USTUPANJE PREDMETA PRAVOSUDJU BIH

Predsednik Meron traži od tužilaštva da dopunski obrazloži zahtev da se predmet Omarska-Keraterm ustupi pravosudju BiH, iako ono još nije spremno da optuženima za ratne zločine obezbedi sudjenja u skladu sa medjunarodnim standardima.

Predsednik Tribunala Teodor/Theodor Meron je od tužilaštva zatražio da dopunski obrazloži svoj nedavni zahtev da se predmet Omarske i Keraterma prepusti pravosudju Bosne i Hercegovine. Predmet se odnosi na četvoricu optuženih logorskih zapovednika i stražara: Željka Mejakića, Momčila Grubana, Duška Kneževića i Dušana Fuštara.

U preliminarnom nalogu koji je danas objavljen u Hagu predsednik Meron poziva tužilaštvo da do 1. oktobra ove godine ukaže na dokaze koji mogu da podrže njegovu tvrdnju da će Bosna i Hercegovina “obezbediti sve neophodne pravne i tehničke uslove za pravično sudjenje.” Drugo, tužilaštvo treba da odgovori i na pitanje do koje je mere BiH osposobljena da predmet Omarske i Keraterma “odmah dodeli nekom kompetentnom sudu.”

Prema oceni predsednika Merona, već i iz samog zahteva tužilaštva proizlazi da u BiH još nisu stvoreni svi uslovi za preuzimanje slučajeva iz nadležnosti Haškog tribunala i sudjenje optuženima u skladu sa medjunarodnim standardima. U tom se zahtevu, naime, navodi da bi Skupština BiH trebalo da u oktobru usvoji zakonske amandmane neophodne za funkcionisanje Veća za ratne zločine pri Državnom sudu, koje bi prema proceni Ureda visokog predstavnika trebalo da postane operativno u januaru 2005. godine.

Zamenik Visokog predstavnika, ambasador Bernar Fasije/Bernard Fassier, je u pismu predsedniku Meronu potvrdio očekivanja da bi Veće za ratne zločine moglo biti spremno za rad u januaru sledeće godine, ukazujući da – do tada – u BiH nema mogućnosti za sudjenja u skladu sa medjunarodnim standardima na kojima insistira Tribunal. Prema oceni ambasadora Fasijea, “svako preuranjeno ustupanje predmeta pravosudju BiH pre januara sledeće godine moglo bi čak i da podrije sadašnje napore da se uspostave kapaciteti za sudjenja za ratne zločine.”