HAG/DEN HAAG | 21.05.2012.

PRITVOR I ŠEŠELJEVO ZDRAVLJE "KOMPATIBILNI"

Tročlani lekarski tim sastavljen po nalogu Pretresnog veća je zaključio da su medicinski uslovi u Pritvorskoj jedinici UN "kompatibilni" sa zdravstvenim stanjem Vojislava Šešelja. Optuženom je u pritvoru na raspolaganju nega koja se ne razlikuje od nege dostupne srčanim bolesnicima na slobodi

Postupajući po nalogu Pretresnog veća tročlani lekarski tim koji je imenovao Sekretar suda je sastavio izveštaj o kompatibilnosti medicinskih uslova u pritvoru sa zdravstvenim stanjem Vojislava Šešelja. Tim su činila trojica specijalista interne medicine, Tomas Kjelstrom/Thomas Kjellstrom iz Švedske, Andre Mast iz Belgije i Zdravko Mijailović iz Srbije.

Izabrani lekari su 26. aprila ove godine posetili Pritvorsku jedinicu, ali je Šešelj odbio da se s njima sretne i podvrgne pregledu. Odbio je, takođe, saglasnost da im se stavi na uvid medicinska dokumentacija koju vodi Šešeljev lekar opšte prakse Aleksandar Klok/Alexander Kloek.

Izveštaj koji su prošle sedmice podneli Sekretarijatu, zasniva se na medicinskoj analizi i tumačenju Šešeljevog zdravlja koji su u februaru 2012 sastavila četiri lekara iz Srbije. Oni su zaključili da je neophodno izvršiti dodatne analize Šešeljevog zdravstvenog stanja koje, po njima, nije kompatibilno sa boravkom optuženog u Pritvorskoj jedinici. Srpski lekari su, stoga, zaključili da Šešelja treba osloboditi.

Lekarski tim sastavljen po nalogu Veća, međutim, smatra da je puštanje na slobodu optuženog iz medicinskih razloga opravdano u dve situacije – kad boluje od neizlečive bolesti što kod Šešelja nije slučaj i kad stanje optuženog zahteva stalnu bolničku negu.

Nakon posete pritvoru, lekari su utvrdili da je Šešelju tokom dana na raspolaganju pomoć medicinskih sestara kao i doktora opšte prakse tri puta sedmično. Noću, Šešelj može da kontaktira pritvorsko osoblje koje je obučeno da se nosi sa hitnim situacijama u kojima je ugroženo zdravlje optuženih. Budući da Šešelj boluje od srčanih smetnji, na raspolaganju mu je alarm a njegovo stanje se nagleda svakog sata. Ukoliko se optuženi sa tim saglasi, nadgledanje može da se obavlja i češće, čak konstantno, a moguć je i video nadzor. Takođe, ukazuju lekari, ukoliko je potrebna bolnička nega, ona je Šešelju dostupna u roku od 10 minuta, koliko je potrebno ambulantnim kolima da dođu do Pritvorske jedinice.

Lekarski tim je zaključio da se nega koju dobija Šešelj ne razlikuje i "jednako je efikasna" kao nega na raspolaganju bolesnicima na slobodi. Bilo kakvo odbijanje lekarske intervencije je, po oceni doktora, odgovornost optuženog i ni na koji način neutiče na kvalitet medicinske nege u pritvoru koja je, kako zaključuju, "kompatibilna sa zdravstvenim stanjem optuženog".

Vojislav Šešelj u pritvoru čeka na presudu po optužnici za zločine protiv čovečnosti u Vojvodini, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kao i početak trećeg suđenja za nepoštovanje suda zbog odbijanja da sa svoje internet stranice ukloni knjige i dokumente u kojima otkriva informacije o zaštićenim svedocima tužilaštva. Šešelj je do sada dva puta proglašen krivim za nepoštovanje suda zbog objavljivanja podataka o zaštićenim svedocima i osuđen je prvo na 15 a zatim na 18 meseci zatvora.