HAG/DEN HAAG | 15.03.2006.

PRIVREMENA "PROCESNA NESPOSOBNOST" MILANA MARTIĆA

Pretresno veće odbilo zahtev Milana Martića da suđenje bude prekinuto jer trenutno "nije u stanju da razume i prati postupak." Nastavak suđenja zakazan za ponedeljak 20. marta

Pošto je Milan Martić prekjuče tražio prekid suđenja tvrdeći da je u "strašnom šoku" zbog smrti ljudi za koje je "bio emotivno vezan", predsedavajući sudija je naložio lekarski pregled optuženog. Veću je danas predočen izveštaj doktora Petrovića i Falkea, koji su zamolili sudije da ih ne pozivaju da svedoče pošto bi to, kako su napisali, moglo "da naruši njihov odnos sa pacijentom".

Predsedavajući sudija je uvažio taj argument lekara, ali je za njihov izveštaj rekao da "nije vredan papira na kojem je napisan." Pošto se u izveštaju konstatuje "emocionalna nestabilnost" optuženog "u poslednjih nekoliko nedelja", sudija Moloto je primetio kako je Martić sve do prekjuče bez problema učestvovao u postupku. Primetio je, takođe, da u sedmici nakon Babićevog samoubistva Martić nije pokazivao nikakve "znake emocionalne poremećenosti", mada se ta smrt u izveštaju lekara navodi kao glavni uzrok tegoba optuženog. Veću se čini da bi uzrok Martićevih duševnih problema mogla biti smrt Slobodana Miloševića, ali se ona, paradoksalno, i ne spominje u lekarskom izveštaju.

Odbijajući zahtev za dužim prekidom suđenja, sudija Moloto je Martićevog branioca podsetio da optuženi ne mora da prisustvuje raspravi i da je slobodan da ne dolazi u sudnicu ako je indisponiran. Ipak, imajući "saosećanje za gospodina Martića", sudije su nastavak suđenja zakazale za ponedeljak 20. marta, tako da će optuženi ipak imati vremena da se, kako je sam rekao – "malo sabere."