HAG/DEN HAAG | 21.09.2001.

PROMJENE KAZNI U SLUČAJU ĆELEBIĆI?

Na saslušanju pred sucima, optužba i obrana iznijele prijedloge za promjene kazni Muciću, Deliću i Landži

Optužba i obrana na suđenju za zločine u logoru Ćelebići podnijeli su danas sucima svoje prijedloge eventualnih promjena kazni za trojicu okrivljenih - Zdravka Mucića, Hazima Delića i Esada Landžu. Dok je optužba predlagala blage promjene, obrana se zalagala za znatnije ublažavanje kazni.

Mucić, Delić i Landžo su, prvostupanjskom sudskom odlukom od prije tri godine, proglašeni krivima za zločine počinjene 1992. nad srpskim zatočenicima u logoru Ćelebići, kod Konjica. Mucić je bio komandant logora, Delić njegov zamjenik, dok je Landžo bio stražar. Četvrti optuženi, bivši vojni zapovjednik u tom području Zejnil Delalić, bio je oslobođen optužbi i pušten je na slobodu.

U drugostupanjskom postupku, suci su početkom ove godine predložili da se modificiraju dosuđene kazne te da to učini novo prvostupanjsko vijeće. Žalbeno vijeće je tražilo da se Mućiću - koji je prvostupanjskom presudom osuđen na sedam godina zatvora - poveća kazna s obzirom da je imao zapovjedni položaj u logoru. Optužba je stoga, na današnjem saslušanju pred prvostupanjskim vijećem, za njega predložila kaznu od 10 godina zatvora, dok je obrana ocijenila da je 9 godina dovoljna kazna.

Žalbeno vijeće je u februaru zaključilo da su Deliću i Landži izrečene "odgovarajuće kazne" - prvom 20, a drugom 15 godina zatvora. Uprkos tome, to je vijeće ocijenilo da se te kazne mogu malo ublažiti u svjetlu činjenice je u žalbenoj presudi praktično prepolovljen broj točaka za koje su sva trojica proglašeni krivima. Naime, u prvostepenoj presudi su ista djela kvalificirana kao teške povrede Ženevskih konvencija i kao kršenja zakona ili običaja ratovanja. Takvo "kumulativno kažnjavanje" je odbačeno, te su ostavljene samo točke koje ih terete za teške povrede Ženevskih konvencija.

Na današnjem saslušanju o kaznama, optužba se suglasila s eventualnim "blagim smanjenjem" kazne Deliću, dok se protivi mijenjanju kazne Landži. Međutim, Delićeva obrana drži da bi se njegova kazna trebala znatnije spustiti - sa 20 na 15 godina, među ostalim i zato što ga je žalbeno vijeće oslobodilo jedne optužbe za ubojstvo, kao i komandne odgovornosti. Landžina obrana traži da se njegova kazna još drastičnije smanji - sa 15 na 7 godina zatvora, uz argument da stražar, bez obzira što je okrivljen za ubojstvo, ne treba dobiti višu kaznu od Mucića koji je bio na zapovjednom položaju.