HAG/DEN HAAG | 18.04.2001.

PUKOVNIK OBRENOVIĆ SE IZJASNIO DA NIJE KRIV ZA GENOCID U SREBRENICI

Bivši načelnik štaba Zvorničke brigade VRS negira odgovornost za saučesništvo u genocidu, zločine protiv čovečnosti i teške povrede zakona ili običaja ratovanja koji su, prema optužnici, počinjeni nakon zauzimanja Srebrenice u leto i jesen 1995.

Pukovnik VRS Dragan Obrenović izjasnio se danas da nije kriv ni po jednoj od tačaka optužnice za zločine koji su počinjeni nakon zauzimanja Srebrenice, u leto 1995. Najveći deo tih zločina počinjen je u zoni odgovornosti Zvorničke brigade, a Dragan Obrenović je, u to vreme, bio načelnik štaba i zamenik komandanta te brigade.

Optužnica, koju je na osnovu propratnog dokaznog materijala tužilaštva 9. aprila ove godine potvrdio kineski sudija Liu Dačun/Daqun, tereti Dragana Obrenović da je zajedno sa generalima Ratkom Mladićem, Radislavom Krstićem i drugima, učestvovao u zajedničkom planu da se zarobe, zatvore i po kratkom postupku pogube hiljade muslimanskih muškaraca i dečaka, koji su pali u ruke VRS nakon zauzimanja Srebrenice. U tom zajedničkom poduhvatu Dragan Obrenović je, navodi se u optužnici, učestvovao sa znanjem da "Ratko Mladić i ostali imaju nameru da unište, u celosti ili delom, nacionalnu, etničku, rasnu ili versku grupu kao takvu", što je definicija najtežeg zločina - genocida. Pored optužbe za saučesništvo u genocidu, Obrenović se tereti još i za istrebljenje, ubistva i progon na političkim, rasnim i verskim osnovama, što se u tri tačke kvalifikuje kao zločini protiv čovečnosti a u jednoj kao kršenja zakona ili običaja ratovanja.

Na sve te tačke optužnice, pukovnik Obrenović se, odgovarajući na pitanja australijskog sudije Dejvida Hanta/David Hunt, izjasnio sa "Nisam kriv."

Tužilaštvo je, na Obrenovićevom prvom pojavljivanju pred Tribunalom, predstavljao Piter Mekloski/Peter McClosky, jedan od članova tima optužbe na suđenju generalu Radislavu Krstiću, koji je takođe optužen za genocid u Srebrenici. Tužilac je najavio da je spreman da - čim optuženi imenuje svog stalnog branioca - odbrani obelodani izjave svedoka i sav ostali dokazni materijal. Pukovnika Obrenovića je na današnjoj raspravi privremeno zastupao novosadski advokat Žarko Nikolić, koji je inače već angažovan na suđenju za zločine u logoru Omarska. Zaključujući raspravu, koja je trajala nepunih desetak minuta, sudija Hant je najavio da bi suđenje pukovniku Obrenoviću moglo da počne u toku sledeće godine.