HAG/DEN HAAG | 29.03.2006.

"DOBRODOŠLI U MRTVO SELO"

Tužilaštvo dokazuje navode optužnice o napadu Martićeve milicije na selo Škabrnja kod Zadra u novembru 1991. godine

Selo Škabrnja u zaleđu Zadra, prema optužnici protiv Milana Martića, je napadnuto 18. novembra 1991. godine. Pripadnici "Martićeve milicije i drugih srpskih snaga" su u dvodnevnom napadu, "idući od kuće do kuće, ubili najmanje 38 civila" čija se imena navode u dodatku optužnice.

Prema svedočenju Marka Miljanića napad je počeo oko sedam i trideset ujutro paljbom tenkova koji su iz više pravaca ulazili u selo. Svedok, bivši podoficir JNA koju je napustio u maju 1991., našao se u rodnoj Škabrnji kao pripadnik Zadarske policije, sa zadatkom da organizuje odbranu tog dela opštine.

Većina stanovnika Škabrnje evakuisana je mesec dana pre napada a svi vojno sposobni muškarci, među 240 civila koliko ih je ostalo u selu, branili su "uglavnom svaki svoju kuću", rekao je svedok. ."Sve su to bili stanovnici Škabrnje, pripadnici pričuvnog sastava policije i dragovoljci", rekao je svedok opisujući da su na raspolaganju imali šest puškomitraljeza, dva ručna bacača, pedesetak pušaka i desetak pištolja

Da bi se zaštitili od granatiranja civili su se sklonili u podrume svojih kuća, ali su se – tvrdi svedok – u još većoj opasnosti našli nakon što je tenkovska paljba prekinuta i u selo ušla pešadija – ljudi u maskirnim uniformama sa oznakama SAO Krajine na rukavu.

Miljanić je sa sedamdesetak civila bio u jednom od podruma, a informacije o toku napada dobijao je radio vezom i preko četvorice kurira. Oni su mu, rekao je svedok, javljali: "Opšti je haos, izvlače ljude iz podruma i ubijaju!"

Drugi današnji svedok o napadu na Škabrnju bio je Neven Šegarić, koji je u novembru 1991. imao jedanaest godina. Opisao je kako su u podrum, gde se sklonio zajedno sa članovima porodice i komšijama, upali vojnici uzvikujući: "Izlazite ustaše, sve ćemo vas pobiti". Svi su izvedeni u dvorište osim njegove bake Luce, koju je sa vrata podruma ubio – kako ga je svedok opisao - "vojnik sa oznakom SAO Krajina na rukavu."

U dvorištu su pred njegovim očima pretučeni i ubijeni njegov deda Krsto Šegarić kao i Josip Miljanić i Stana Vicković, a Neven Šegarić je sa još dvojicom starijih dečaka odveden u Benkovac i kasnije razmenjen. Na fotografijama koje je doneo u Hag identifikovao je petnaestak žrtava iz Škabrnje i pokazao ostatke crkve i razorenog sela, kao i kuću na kojoj su srpski vojnici ispisali: "Dobrodošli u mrtvo selo."