HAG/DEN HAAG | 23.02.2005.

"LAKŠI PUT" NASERA ORIĆA

Zašto komandant Armije BiH u regionu Srebrenice nije sprečio civile da pljačkaju i pale kuće u okolnim srpskim selima?

Pošto je u unakrsnom ispitivanju, odgovarajući na pitanja branioca Nasera Orića, dr Nedret Mujkanović tvrdio da "niko nije mogao da spreči civile u razaranju srpske imovine" u selima oko Srebrenice, tužilac je danas, u dodatnom ispitivanju, pitao svedoka da li je nekada imao drugačije mišljenje o tome.

Kako svedok nije mogao da se seti šta je ranije mislio, tužilac mu je "osvežio pamćenje", podsećajući ga da je u prošlogodišnjem intervjuu sa istražiteljima tužilaštva rekao da je Orić "sledio volju javnosti" i da je - umesto da postupa "striktnije" prema onima koji su pljačkali i palili - "izabrao lakši put, jer nije hteo da uznemirava narod i izgubi njegovo poverenje."

Pošto mu je, tako, "osveženo pamćenje", dr Mujkanović je rekao kako je to bilo njegovo "lično mišljenje". Objašnjavajući još jednom "očajnu situaciju 80 do 100 hiljada ljudi sabijenih u Srebrenici krajem 1992. godine", svedok je rekao da bi "svaki pokušaj bilo koga, pa i Nasera Orića, da spreči pljačku od strane civila, značio gubitak poverenja i kredibiliteta kod stanovništva, a verovatno bi došlo i do sukoba unutar Srebrenice."

Na kraju šestodnevnog svedočenja, dr Nedret Mujkanović je odgovarao na pitanja predsedavajućeg sudije Karmela Ađiusa/Carmel Agius.