HAG/DEN HAAG | 27.04.2005.

"PRIVATNE KOMUNIKACIJE" NASERA ORIĆA

Uprkos oskudnim radio uređajima, iz Srebrenice je sve vreme rata bilo moguće uspostaviti vezu sa "spoljnim svetom". Odbrana tvrdi da je te uređaje Orić koristio "u privatne svrhe", a ne kao komandant snaga Armije BiH u području Srebrenice.

Ibrahim Bećirović koji je od maja 1992. do marta 1993. godine u Srebrenici bio zadužen za uspostavljanje i praćenje radio komunikacija, potvrdio je u nastavku svedočenja na suđenju Naseru Oriću da je u ratnim godinama postojala mogućnost uspostavljanja veze sa "spoljašnjim svetom", pre svega sa Tuzlom i Sarajevom.

Odgovarajući na pitanja optužbe Bećirović je opisao kako je Naser Orić radio vezom nekoliko puta kontaktirao tadašnjeg predsednika Aliju Izetbegovića, jednog oficira Armije BiH u Tuzli, kao i glavnokomandujućeg Sefera Halilovića u Sarajevu. Koristeći šifru "Gazda" Orić je, prema rečima svedoka, uzaludno od svih tražio vojnu i humanitarnu pomoć u rešavanju vrlo teške situacije u Srebrenici.

Mada je potvrdio da su u svim mesnim zajednicama, još od pre rata, postojali uređaji "RUP" predviđeni za internu komunikaciju oružanih snaga, Bećirović je objasnio da su oni bili oštećeni, te da su popravljeni i korišćeni tek nakon demilitarizacije u proleće 1993. godine, što izlazi iz vremenskog okvira optužnice protiv Nasera Orića.

Tužilac Džoana Ričardson/Joanna Richardson predočila je naređenje sa potpisom svedokovog brata, brigadnog oficira Ramiza Bećirovića, kojim se nalaže da se radio-stanice redovno koriste za komunikaciju Nasera Orića sa jedinicama oružanih snaga Srebrenice. Svedok, međutim, tvrdi da takvo naređenje nikada nije video, niti mu je takva naredba poznata. "Nisam ni znao da su tada postojale brigade", rekao je svedok tvrdeći da ne zna da su za prenošenje informacija bili angažovani kuriri.

Nastojanjima optužbe da dokaže kako je Orić, uprkos oskudnim tehničkim mogućnostima, mogao da uspostavi vezu i sa nadređenima van Srebrenice i sa potičinjenim jedinicama u enklavi, odbrana je suprotstavila tezu da je optuženi koristio radio uređaje u "privatne svrhe" - da bi zvao suprugu u Sloveniji ili apelovao za pomoć kod političara - a ne kao vojni komandant. Svedok je to potvrdio. On se takođe složio i sa tvrdnjom odbrane da se postojeća oprema za vezu u Srebrenici "nije mogla koristiti u vojne svrhe" jer je bila "otvorenog tipa" i nije bila na odgovarajući način zaštićena.