HAG/DEN HAAG | 20.01.2006.

"ŠKORPIONI" TEK U ŽALBENOM POSTUPKU, POSLE PRESUDE

Pretresno veće nije odobrilo tužilaštvu da uloži žalbu na neprihvatanje video-trake i drugih dokaza o "Škorpiona" pošto, po oceni sudija, oni nemaju "značajnu dokaznu vrednost za utvrđivanje individualne krivične odgovornosti optuženog" Slobodana Miloševića.

Pretresno veće koje vodi predmet Slobodana Miloševića nije odobrilo tužilaštvu da uloži žalbu na odluku kojom je odbijen zahtev za "ograničeno ponovno otvaranje dokaznog postupka" radi uvođenja novih dokaza koji se odnose na optužnice za Kosovo i BiH.

Tužilaštvo je tražilo dozvolu da se žali samo na deo odluke iz decembra prošle godine koji se odnosi na video-snimak "Škorpiona" i izjave dva zaštićena svedoka, navodeći da je time onemogućeno da uvede "dokaze od suštinskog značaja", što bi moglo da "u značajnoj meri utiče na ishod suđenja."

Pretresno veće je, međutim, mišljenja da video-snimak "Škorpiona" i izjave svedoka koje tužilaštvo želi da uvede nemaju "značajnu dokaznu vrednost za utvrđivanje individualne krivične odgovornosti optuženog", što je jedan od kriterija koji se moraju zadovoljiti da bi se odobrilo ulaganje žalbe u ovoj fazi postupka.

Veće zbog toga ne smatra da će odluka o odbacivanju novih dokaza "značajno uticati na ishod suđenja." Ukoliko tužilaštvo, nakon završetka suđenja i presude, bude smatralo da je izostanak dokaza o "Škorpionima" uticao na konačni ishod, ono može da u žalbenom postupku traži uvođenje tih dokaza – navodi se u obrazloženju odluke koja je danas objavljena u Tribunalu.