HAG/DEN HAAG | 11.11.2013.

"SLUČAJ DEL PONTE": MERON PREBACUJE LOPTU MERONU

Proglašavajući se nenadležnim, predsednik Tribunala Teodor Meron odbacio zahtev Karadžića za formiranje specijalnog veća koje će ispitati odgovornost Karle del Ponte. Budući da je Karadžić u međuvremenu uputio isti zahtev i Mehanizmu za međunarodne sudove, "slučaj Del Ponte" je, tako, prebačen na njegovog predsednika, sudiju Merona

Predsednik Tribunala Teodor/Theodor Meron odbacio je danas zahtev Radovana Karadžića od 27. septembra ove godine za pokretanje istrage protiv bivše glavne tužiteljice Karle/Carle del Ponte. Karadžić je, podsetimo, tražio formiranje specijalnog veća koje će utvrditi da li je Del Ponte počinila nepoštovanje suda time što je u razgovoru sa američkim zvaničnicima u aprilu 2004. godine, prema diplomatskoj depeši objavljenoj na stranici Vikiliks/Wikileaks, obelodanila neka od imena sa poverljive liste svedoka za dokazni postupak odbrane Slobodana Miloševića.

Predsednik Meron je, prvo, prihvatio Karadžićev zahtev i imenovao tročlano veće sa zadatkom da utvrdi ima li osnova za pokretanje postupka protiv bivše tužiteljice. No, to se veće, predvođeno nemačkim sudijom Flugeom/Flugge, ubrzoproglasilo nenadležnim, budući da su postupci za nepoštovanje suda nakon 1. jula 2013. godine prebačeni u nadležnosti Mehanizma za međunarodne krivične sudove, pa je "slučaj Del Ponte" vraćen predsedniku Meronu.

Karadžić je nakon toga ponovo presavio tabak pa je 4. novembra uputio novi zahtev u osnovi identičnog sadržaja, ali ovog puta na adresu predsednika Mehanizma, sudije Teodora Merona. U njemu je, umesto specijalnog veća, tražio imenovanje jednog sudije koji će ispitati eventualnu odgovornost Karle del Ponte.

Današnju odluku kojom se proglašava nenadležnim i odbacuje Karadžićev zahtev Meron je potpisao u svojstvu predsednika Tribunala i ona, zapravo, predstavlja odgovor na prvi podnesak optuženog od 27. septembra. Odluku o drugom Karadžićevom zahtevu od 4. novembra predsednik Tribunala je, tako, prebacio na predsednika Mehanizma, sudiju Teodora Merona.