HAG/DEN HAAG | 02.09.2005.

RADOVAN STANKOVIĆ SE VRAĆA U BOSNU

Odbačena žalba optuženog na odluku da se njegov predmet ustupi pravosuđu Bosne i Hercegovine. Stanković u Sarajevu najkasnije za 30 dana

Žalbeno veće Haškog tribunala odbacilo je žalbu Radovana “Raše” Stankovića na odluku da se njegov predmet ustupi pravosuđu Bosne i Hercegovine. Stanković je, zajedno sa Gojkom Jankovićem i Draganom Zelenovićem, optužen za silovanja i seksualna porobljavanja Bošnjakinja u Foči 1992. godine, a odluka na koju se žalio – tvrdeći da će mu “u džamahiriji”, kako je nazvao BiH, “suditi mudžahedinsko-ustaške sudije” – donelo je Posebno sudsko veće 17. maja ove godine.

Odbijajući Stankovićevu žalbu, Žalbeno veće je u danas saopštenoj odluci naložilo sekretaru Tribunala da u roku od 30 dana organizuje transfer optuženog u BiH, a tužilaštvu da u istom roku prosledi sav dokazni materijal Državnom sudu u Sarajevu.