HAG/DEN HAAG | 30.10.2003.

RASPRAVA O KAZNI DRAGANU OBRENOVIĆU

Tužilac zatražio kaznu od 15 do 20 godina zatvora za optuženog koji je priznao krivicu za srebrenički masakr

Tužilac Haškog tribunala Piter Mekkloski/Peter McCloskey zatražio je na današnjoj raspravi o kazni 15 do 20 godina zatvora za bivšeg načelnika štaba i zamjenika komandanta Zvorničke brigade VRS Dragana Obrenovića. Istu kaznu Mekkloski je u ponedjeljak zatražio i za Momira Nikolića, koji je takodje priznao odgovornost za masakr u Srebrenici.

U maju ove godine, Obrenović se izjasnio se krivim za zločin protiv čovječnosti, počinjen ubistvom preko 7.000 Bošnjaka, okrutno postupanje i premlaćivanje zatočenika u području Zvornika i teroriziranje bošnjačkog stanovništva iz Srebrenice i Potočara.

U "Izjavi o činjenicama" on je, izmedju ostalog rekao, da je 13. jula 1995. saznao za dolazak zarobljenika iz srebreničke enklave na područje Zvornika i da je u tom trenutku komandovao Zvorničkom brigadom u odsustvu komandanta Vinka Pandurevića.

"Saznavši za plan da se pobiju zarobljenici, ja kao vršilac dužnosti komandanta, preuzeo sam odgovornost za taj plan i podržao njegovo izvršenje", rekao je on pred Raspravnim vijećem Haškog tribunala u maju ove godine. Priznao je da je "znao da se vrše operacije ubijanja", premda nije sudjelovao u njima već je bio angažiran u borbama s kolonom Bošnjaka koja se probijala iz srebreničke enklave.

U istom dokumentu on je potvrdio da je "postojao plan opšteg i sistematskog napada na muslimansko stanovništvo u području Srebrenice i da je on lično odgovoran za udar na fundamentalna ljudska prava".

Poslije priznanja za zločine protiv čovječnosti, sudsko vijeće je iz optužnice protiv njega eliminisalo druge kvalifikacije, medju kojima i "genocid".

Na sutrašnjoj raspravi o kazni Draganu Obrenoviću, riječ će imati odbrana.