HAG/DEN HAAG | 08.12.2003.

RASPRAVA O ŽALBI TIHOMIRA BLAŠKIĆA

Kazna od 45 godina zatvora, na koju je osudjen u martu 2000., jedna od tri najteže kazne koje su do danas izrečene u Haškom tribunalu

Danas izmedju 13:30 i 19 sati održaće se rasprava o žalbi odbrane generala Tihomira Blaškića, koji je, po optužnici podignutoj za zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja i Ženevskih konvencencija, 3. marta 2000. osudjen na 45 godina zatvora.

Blaškić je od maja 1992. do januara 1994., kako stoji u optužnici, u saradnji sa drugim pripadnicima HVO "planirao, poticao i naredjivao ili pomagao da se pripreme i izvrše progoni bosanskih Muslimana na političkoj rasnoj ili vjerskoj osnovi, i to u općinama Vitez, Busovača, Kiseljak i Zenica. Uz to, znao je ili imao razloga znati da se njegovi podredjeni pripremaju da počine zločine, ili su ih već počinili, a ipak nije poduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi takva djela ili kazni njihove počinitelje". Medju zločinima, za koje je sud proglasio krivim Blaškića po komandnoj odgovornosti, je i masakr u Ahmićima.

Odbrana koja se zalaže za oslobadjajuću presudu u žalbi je navela da raspolaže novim dokumentima, pronadjenim u arhivama obavještajnih službi Hrvatske poslije smrti bivšeg predsjednika Franje Tudjmana. Ti dokumenti, prema zastupnicima odbrane, bitno mijenjaju, to jest demantuju činjenice o odgovornosti generala Tihomira Blaškića za zločine u Lašvanskoj dolini. Koliko ti dokumenti, po izjavama advokata, oslobadjaju krivice Blaškića, toliko optužuju neke druge ličnosti, bliske Tudjmanovom režimu.

"Odluka o zaštiti tajne dokumenata u vrijeme procesa bila je čisto politička odluka. U naporu da sakriju sve veze Zagreba sa zločinima počinjenim u centralnoj Bosni, vlada Franje Tudjmana je hladno odlučila da žrtvuje generala Blaškića", rekli su advokati u pisanom saopštenju.

Osnovna teza odbrane je da general Blaškić nije imao stvarnu komandu nad svim hrvatskim snagama u centralnoj Bosni i da prema tome nije mogao ni da naredi izvršenje zločina niti da spriječi i kazni počinioce.

Sudije Žalbenog vijeća su prihvatile dio dokumenata koje su advokati podnijeli kao argumente za svoju žalbu. Medjutim, istovremeno su rekli da ne dolazi u obzir novo sudjenje na prvoj instanci.

Tužilaštvo smatra da nedužnost Tihomira Blaškića nije dokazana, i zatražilo je da sudijsko vijeće da ne prihvati žalbu odbrane.