HAG/DEN HAAG | 11.01.2006.

ROK ZA RUSKE GARANCIJE – 18. JANUAR

Pošto ni tri sedmice nakon što su najavljene do Tribunala nisu stigle garancije vlade Ruske Federacije za privremeno oslobađanje Slobodana Miloševića, veće je dodeljenim braniocima postavilo rok od nedelju dana da ih dostave

Sudije su danas naložile Miloševićevim dodeljenim braniocima da do 18. januara dostave sav dopunski materijal, uključujući i garancije vlade Ruske Federacije, kako bi mogle da odluče o zahtevu za privremeno oslobađanje optuženog u cilju njegovog lečenja u Institutu Bakuljev/Bakoulev u Moskvi.

U podnesku od 20. decembra prošle godine, kojim su tražili privremeno oslobađanje optuženog, dodeljeni branioci Kej/Kay i Higins/Higgins su naveli da je "u toku postupak za dobijanje garancija Ruske Federacije", te da će ih proslediti veću čim ih dobiju. Od tada su prošle tri sedmice ali najavljene garancije nisu stigle do Tribunala, zbog čega veće još nije bilo u stanju da se izjasni o zahtevu Miloševićevih branilaca.

U preliminarnom odgovoru na podnesak odbrane od 22. decembra prošle godine, tužilaštvo je ukazalo da veće ne može da bude sigurno da bi ruske vlasti – čak i kada bi to želele – bile u stanju da Miloševića uhapse i izruče natrag u Hag u slučaju da on prekrši uslove privremenog boravka na slobodi. Tužilaštvo je, takođe, najavilo da će se o vrednosti ruskih garancija detaljnije izjasniti kada i ako one stignu do Tribunala.