HAG/DEN HAAG | 11.07.2016.

ROKOVI ZA ŽALBU NA PRESUDU VOJISLAVU ŠEŠELJU

Prema nalogu predžalbenog sudije Teodora Merona Šešelj će od momenta prijema prevoda presude na srpski jezik imati na raspolaganju 80 dana da se upozna sa njenim sadržajem i odgovori na žalbeni podnesak tužilaštva

Predsjednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove Teodor/Theodor Meron imenovao je sebe za prežalbenog sudiju u predmetu Vojislava Šešelja i odredio rokove u kojima lider srpskih radikala treba da odgovori na žalbu tužioca. Šešelj je, podsjetimo, u martu ove godine oslobađen po svim tačkama optužnice koja ga je teretila za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini.

Pošto je 2. maja podnijelo najavu žalbe, u kojoj je prvostepenu presudu Šešelju kvalifikovalo kao “izopačenu” i “obezvrijeđenu” brojnim činjeniccnim i pravnim greškama, tužilasstvo ima rok od 75 dana za podnošenje žalbenog podneska. Taj rok ističe 18. jula.

Prema nalogu sudije Merona, Šešelju je određen rok od 80 dana da odgovori na tužiočevu žalbu. Taj rok, međutim, počinje da teče tek od trenutka kada optuženi dobije presudu i žalbeni podnesak tužilaštva prevedene na srpski jezik. Prevodi bi, kako se navodi u današnjem nalogu sudije Merona, trebalo da budu završeni u septembru ove godine. Nakon toga, tužilastvo će imati 15 dana odgovori na Šešeljev eventualni odgovor.