HAG/DEN HAAG | 26.11.2008.

SAD SE VIDI... SAD SE NE VIDI

Promjene etničkog sastava u osam općina na području Herceg Bosne su, prema Svetlani Radovanović, demografskom ekspertu odbrane Jadranka Prlića čas vidljive, čas nevidljive. Nastavak suđenja šestorici bivših lidera bosanskih Hrvata nakon zimske pauze u radu Tribunala 12. januara naredne godine

U unakrsnom ispitivanju Svetlane Radovanović, demografskog eksperta odbrane bivšeg premijera Herceg Bosne Jadranka Prlića, optužba je ukazivala da su izvori podataka koje je ekspert tužilaštva Eva Tabo/Ewe Tabeau koristila prilikom izrade izvještaja o demografskim posljedicama na području Herceg Bosne - mjerodavni i dovoljno pouzdani.

Poredeći biračke spiskove iz 1997. i 1998. sa podacima iz popisa stanovništva 1991. godine Tabo je ustanovila da je u osam općina na području Herceg Bosne obuhvaćenih njenim istraživanjem u razdoblju od 1991. do 1997. bilo više od 100.000 raseljenih lica. Među raseljenima iz Mostara, Čapljine, Gornjeg Vakufa, Prozora, Jablanice, Ljubuškog, Vareša i Stoca je bilo najviše Muslimana od kojih svaki drugi 1997. godine nije živio u svom predratnom mjestu prebivališta.

Radovanović je tokom unakrsnog ispitivanja tvrdila da birački spiskovi iz 1997. i 1998. godine nisu pouzdan izvor podataka pošto "ne zna da li ih je ikada iko" koristio za istraživanje o demografskim promjenama. Ona je odbacila sugestiju tužiteljice da je Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) bila svojevrstan filter podataka unesenih tokom registracije birača u BiH.

Iako je u svojoj kritičkoj analizi izvještaja Eve Tabo tvrdila da radikalne promjene etničkog sastava u osam općina na području Herceg Bosne nisu vidljive, Svetlana Radovanović se u jednom trenutku složila sa tužiteljicom da su one, ipak, vidljive ukoliko se općine posmatraju pojedinačno. "Na opštem nivou, međutim, te promjene se ne vide", rekla je svjedokinja.

O "nemjerodavnosti" izvještaja Eve Tabo , demografskog eksperta tužilaštva, Svetlana Radovanović je ranije već svjedočila u odbranu Blagoja Simića, optuženog za etničko čišćenje Bosanskog Šamca, zatim Stanislava Galića osuđenog na kaznu doživotnog zatvora zbog artiljerijske i snajperske kampanje protiv Sarajeva, kao i u predmetima Vidoja Blagojevića i Ljubiše Beare, oficira VRS optuženih za genocid u Srebrenici.

Suđenje šestorici bivših lidera bosanskih Hrvata biće nastavljeno 12. januara naredne godine, nakon zimske pauze u radu Tribunala iskazom još jednog eksperta Prlićeve odbrane. Nakon toga počinje dokazni postupak odbrane Brune Stojića koji je u vrijeme koje pokriva optužnica bio najprije predstojnik Ureda za odbranu, a potom i ministar odbrane Herceg Bosne.