HAG/DEN HAAG | 04.04.2007.

ŠEŠELJ DOBIO VIŠE OD MILOŠEVIĆA ALI TRAŽI JOŠ

Za razliku od Miloševića, koji nije priznavao Tribunal i nije od njega tražio sredstva za finansiranje odbrane, Šešelj – kako je rekao na današnjoj konferenciji o stanju u postupku – "priznaje da je sud fizička činjenica od koje se ne može pobeći", pa zato traži pare

Vojislav Šešelj je tražio da mu se za pripremu odbrane obezbede isti uslovi koje je imao Slobodan Milošević, a dobio je i više od toga. Pored posebne ćelije za kancelariju, sa telefonskom linijom za poverljive razgovore, mašinom za fotokopiranje i kompjuterom i DVD čitačem koji su mu stavljeni na raspolaganje ali on odbija da koristi, ponuđen mu je oficir za vezu kao i obuka njegovih pravnih savetnika za rad u takozvanoj elektronskoj sudnici. Uz to, Sekretarijat suda je prihvatio da jednom mesečno plaća putne troškove Šešeljevih pravnih savetnika, pokriva troškove iznajmljivanja stambenog prostora u Hagu u visini od 1.200 eura, kao i da njegovom asistentu za predmet plaća mesečni iznos od 1.500 eura.

Šešelj ne spori da je to "više nego što je imao Milošević", ali ukazuje da se njihovi slučajevi donekle razlikuju. Dosledan u stavu da ne priznaje sud, Milošević, ukazao je Šešelj, nije nikada tražio da mu Tribunal finansira odbranu. S druge strane Šešelj, kako je danas rekao, "osporava legalnost suda ali priznaje da je on fizička činjenica od koje se ne može pobeći." A pošto je tako, traži da mu se obezbede finansijska sredstva ne samo za honorare njegovim pravnim savetnicima, već i za angažovanje poznatih eksperata kao što su advokati Veržes/Verges iz Pariza i Levi iz Njujorka, ili američki intelektualac Noam Čomski/Chomski.

Za razliku od prošle statusne konferencije, predraspravni sudija Antoneti se danas nije zaletao sa obećanjima da će ispuniti sve Šešeljeve zahteve, već je ukazao na postupak i uslove za dodeljivanje pravne pomoći, od kojih je prvi utvrđivanje imovnog stanja optuženog. A Šešelj, prema Sekretarijatu, "nije sarađivao" u utvrđivanju njegovog imovnog stanja.

Šešelj, međutim, tvrdi da on jeste sarađivao, ali da je to odbila njegova porodica: supruga koja nije htela da razgovara sa predstavnikom Sekretarijata jer joj je "odvratan kao pojava", ili majka koja je to takođe odbila govoreći da "nije učestvovala ni u eventualnim zločinima" svog sina, pa "neće ni da snosi posledice."

Šešelj je spreman da participira u troškovima svoje odbrane, ali mu je – kako je rekao - blokiran račun u jednoj njujorškoj banci na kojem ima oko 70.000 američkih dolara, tako da nije u stanju da koristi ta sredstva.

Na konferenciji o stanju u postupku bilo je reči i o drugim pitanjima u vezi sa pripremama za suđenje, čiji je početak neizvestan zbog zauzetosti sudskih veća i tribunalovih sudnica. Sledeća statusna konferencija će, prema najavi sudije Antonetija, biti održana kroz dve do tri sedmice.