04.07.2006.

ŠEŠELJ I DALJE ODBIJA DA SE SLUŽI KOMPJUTEROM

Završna faza priprema za početak suđenja Vojislavu Šešelju. Ukoliko optuženi odbije da prihvati elektronsko obelodanjivanje dokaznog materijala veće će smatrati da je tužilaštvo ispunilo svoju obavezu. Optuženi najavio da će osporavati mnoge činjenice koje su pravosnažno presuđene u drugim predmetima pred Tribunalom

Pripreme za početak suđenja Vojislavu Šešelju, zakazan za prvu polovinu oktobra ove godine, ulaze u završnu fazu. Na konferenciji o stanju u postupku sudija Alfons Ori/Alphons Orie je danas saopštio odluku Pretresnog veća o obliku obelodanjivanja dokaznog materijala optuženom. Tužilaštvu je odobreno da Šešelju – kao i svim drugim optuženim, odnosno njihovim braniocima – dokazni i oslobađajući materijal obelodani u elektronskoj formi, na kompakt diskovima. Ukoliko optuženi odbije elektronsko obelodanjivanje veće će, navodi se u odluci, smatrati da je tužilaštvo ispunilo svoju obavezu.

Na ovu odluku Šešelj je danas reagovao pitanjem: "A šta ja da radim sa tim kompjuterskim disketama, za mene su one neupotrebljive." Kao razlog zbog kojeg odbija da se služi kompjuterom ovog puta nije naveo strah od strujnog udara, već to što mu nije dozvoljeno da dokazni materijal dostavlja svojim pravnim savetnicima, koje Sekretarijat suda nije zvanično prihvatio. Tražio je, takođe, i dozvolu da uloži žalbu na današnju odluku veća.

Ukazujući Šešelju da je "njegova stvar hoće li ili neće da gleda materijal koji mu obelodanjuje tužilaštvo", sudija Ori ga je uputio da zahtev za odobravanje žalbe podnese u pismenoj formi kao i da u njemu navede razloge zbog kojih traži intervenciju Žalbenog veća.

Predstavnici tužilaštva su obavestili veće da su optuženom "pokušali da obelodane" kompakt diskove sa oko 280.000 stranica dokaznog i oslobađajućeg materijala, kao i da su mu dostavili 165 izjava svedoka u kojima se pominje ime optuženog. Tužilaštvo je, takođe, već predalo novi predraspravni podnesak po izmenjenoj optužnici, spisak svedoka i dokaznih predmeta, kao i popis presuđenih činjenica. Pošto je Šešelj najavio da će osporavati mnoge od presuđenih činjenica, sudija Ori mu je dao rok od šest nedelja – do 15. avgusta – da o tome pripremi podnesak. Veće će naknadno odlučiti o roku koji će odobriti Šešelju da pripremi podneske kojima će osporavati ekspertske izveštaje o uticaju medijske propagande i ideologiji Velike Srbije u XIX i XX veku.

U odgovoru na pitanje sudije o uslovima pritvora, Šešelj se žalio da mu je uprava Pritvorske jedinice "konfiskovala pošiljku sa majicama, dresovima, kapama i čarapama sa srpskim nacionalnim simbolima" – koja mu je poslata povodom svetskog prvenstva u fudbalu – dok se, kako je rekao, "ostalim robijašima, pa čak i holandskim stražarima, toleriše da nose dresove svojih nacionalnih timova."