HAG/DEN HAAG | 13.01.2015.

ŠEŠELJ OSTAJE U SRBIJI

Pretresno veće odbacilo zahtev tužilaštva da opozove odluku iz novembra prošle godine kojom je Vojislav Šešelj, iako to nije tražio, pušten na privremenu slobodu. Odbačen i zahtev optuženog da se glavni tužilac "rigorozno disciplinski kazni" zbog "neprimerenog ponašanja"

Pretresno veće francuskog sudije Antonetija/Antonetti odbacilo je danas zahtev tužilaštva da se opozove odluka od 6. novembra prošle godine kojom je Vojislav Šešelj pušten na privremenu slobodu i iz pritvora poslat u Srbiju. Odbačena su oba argumenta optužbe – prvi, koji kritikuje samu odluku o puštanju i, drugi, o kršenju uslova boravka privremene slobode od strane optuženog.

Tužilac je u zahtevu dostavljenom početkom decembra naveo da je odluka o puštanju Šešelja doneta "iz humanitarnih razloga", zbog pogoršanog zdravstvenog stanja optuženog, a na osnovu dokumentacije u koju optužba nije imala uvid. Budući da je i sam optuženi u svojim izjavama po izlasku iz pritvora doveo u pitanje zaključak da mu je zdravlje ozbiljno narušeno, tužilac je tražio obustavu privremene slobode.

Veće, međutim, odgovara da je tužilac mogao da uloži žalbu na odluku o puštanju lidera srpskih radikala, ali da to nije uradio u predviđenom roku od sedam dana. Sada se traži preispitivanje ranije odluke, što je, smatraju sudije, moguće samo ako se predoče novi dokazi ili ukaže na pogrešno zaključivanje veća, ali tužilac, navodi se, ni na šta od toga ne ukazuje.

Odbačen je i tužiočev argument da je lider srpskih radikala prekršio uslove boravka na privremenoj slobodi javnim izjavama da se neće dobrovoljno vratiti u Hag kada veće to od njega bude tražilo, kao i otvorenim pretnjama onima koji sarađuju sa tužilaštvom i vređanjem žrtava u svojim nastupima. Sudije smatraju da takvim ponašanjem Šešelj nije prekršio nijedan od uslova koji su pred njega stavljeni – da se vrati u pritvor kada se donese takva odluka, da ne stupa u kontakt sa svedocima i ne sprečava sprovođenje pravde. "Izjave optuženog su za žaljenje, ali ne predstavljaju pretnju svedocima", navodi se u današnjoj odluci.

U današnjoj odluci, Pretresno veće se proglasilo nenadležnim i po zahtevu optuženog da se glavni tužilac Serž Bramerc/Serge Brammertz "rigorozno disciplinski kazni" zbog "neprimerenog ponašanja", odnosno zbog podnošenja zahteva da se optuženi vrati u pritvor. Navodno neprimereno ponašanje, navode sudije, ne predstavlja narušavanje sudske procedure i može biti samo kršenje mandata koji je tužilac dobio od Saveta bezbednosti, pa je Šešelj posredno upućen da zamerke pošalje na adresu najvišeg organa Ujedinjenih nacija.

Osim što je glavni tužilac pošteđen "rigorozne kazne", današnja odluka po svemu sudeći znači da će Šešelj u Srbiji boraviti do izricanja prvostepene presude.