HAG/DEN HAAG | 03.10.2005.

ŠEŠELJ SE NIJE IZJASNIO O PROŠIRENOJ OPTUŽNICI

Pošto, kako je rekao, još nije imao prilike da se konsultuje sa svojim "stručnim timom odbrane", Vojislav Šešelj odložio za 30 dana izjašnjavanje da li je kriv ili nevin za zločine kojima se tereti u izmenjenoj i dopunjenoj optužnici

Vojislav Šešelj se nije danas izjasnio o navodima dopunjene i proširene optužnice koja mu je u celosti pročitana, zajedno sa dodacima u kojima se navode imena 578 žrtava zločina za koje se tereti.

Nakon što je sve to saslušao, Šešelj je rekao da od uručivanja nove optužnice nije imao prilike da se konsultuje sa članovima svog "stručnog tima odbrane", tako da danas nije u stanju da se izjasni da li je kriv, ili nevin, za zločine koje mu pripisuje tužilac. Dodao je da mu sredinom meseca u posetu dolaze članovi "stručnog tima" Tomislav Nikolić i Dragan Todorović, te da će nakon što se sa njima konsultuje biti spreman za izjašnjavanje. Sudija Ađijus/Agius je naložio da se novo izjašnjavanje zakaže za 30 dana, izdao nalog stražarima da optuženog izvedu iz sudnice i zaključio zasedanje koje je trajalo puna tri sata.

Šešelj je na sličan način postupio i prilikom prvog pojavljivanja pred Tribunalom, 26. februara 2003. godine, da bi se po isteku roka od 30 dana izjasnio da nije kriv ni po jednoj od 14 tačaka prvobitne optužnice kojom se teretio za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja, počinjena 1991. i 1992. godine u
Vukovaru i Voćinu u Hrvatskoj, Bosanskom Šamcu i Zvorniku u BiH i selu Hrtkovci u Vojvodini. U međuvremenu je ta optužnica izmenjena i dopunjena tako da obuhvati i zločine "Šešeljevaca" ili "Četnika" u širem području Sarajeva, Bijeljini, Mostaru i Nevesinju.

Mada proširena novim zločinima, odgovornost lidera srpskih radikala se i u novoj optužnici kvalifikuje u 14 tačaka koje ga terete za progone na političkim, rasnim i verskim osnovama, istrebljenje, ubistva, zatočavanje, mučenje, surovo postupanje, deportaciju, prinudno premeštanje stanovništva, kao i za bezobzirno razaranje i pljačku javne ili privatne imovine.