HAG/DEN HAAG | 31.03.2004.

SLUČAJ GALIĆ - ŽALBENI POSTUPAK U PRIPREMI

Tužitelj se žalio na kaznu od 20 godina i zatražio doživotni zatvor za bivšeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS - Obrana čeka prijevod presude prije no što podnese svoju žalbu.

Na prvoj statusnoj konferenciji u žalbenom postupku u predmetu protiv generala Stanislava Galića, obrana je izvijestila da će svoj žalbeni podnesak objaviti nakon što dobije prijevod presude na "jeziku koji optuženi razumije." Presuda je zasad objavljena samo na engleskom jeziku i čeka se verzija na BHS (bosanskom/hrvatskom/srpskom).

Tužitelj je svoj žalbeni podnesak predao početkom marta, tri mjeseca nakon izricanja prvostupanjske presude kojom je bivši komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS proglašen krivim za zločine nad civilnim stanovnicima Sarajeva i osudjen na 20 godina zatvora. Tužitelj u svojoj žalbi traži kaznu doživotnog zatvora navodeći da zločini za koje je Galić proglašen krivim "spadaju medju najteže za koje se sudilo pred Tribunalom" i zavrijedjuju najtežu kaznu. Artiljerijsko-snajperska kampanja Galićevih snaga nad Sarajevom rezultirala je ubijanjem stotina i ranjavanjem tisuća civila, te teroriziranjem svih njegovih stanovnika, ističe optužba.

Galić je iskoristio priliku da obavijesti suce o svom zdravstvenom stanju kao i o tome da će možda morati na operaciju kičme, te bi se želio konzultirati s liječnicima Vojno-medicinske akademije u Beogradu prije no što se odluči na taj korak. Žalbeno vijeće će, u svakom slučaju, nastojati da eventualno odsustvo optuženog ne uspori odvijanje žalbenog postupka.