HAG/DEN HAAG | 30.08.2005.

SPONTANO ILI PLANIRANO

Odbrana Nasera Orića brani tezu o spontanim akcijama izgladnelih civila u Srebrenici 1992. i 1993. godine

Stanovništvo muslimanskih sela oko Srebrenice je iz straha od srpskih napada bežalo u šumu, ponovio je svedok odbrane Omer Ramić odgovarajući na pitanja tužioca u današnjem nastavku suđenja Naseru Oriću, bivšem zapovedniku snaga Armije BiH na području Srebrenice.

Pitajući svedoka šta je navelo civile da se povuku u šumu, tužilac Gramši/Gramshi Difazio je u unakrsnom ispitivanju sugerisao da je u leto 1992. godine kretanje stanovništva bilo koordinirano sa delovanjem naoružanih jedinica. Ramić, koji je i sam bio u grupi naoružanih muškaraca iz srebreničkih sela, ostao je međutim pri svom iskazu da su pokreti civila "bili spontani" te da ih niko nije mogao kontrolisati.

U nastojanju da ipak pokaže da je "hiljadama izbeglica", koliko ih se prema rečima svedoka sklonilo u šumu, neko morao da upravlja, tužilac je od svedoka tražio da opiše kako su civili znali kada bi trebalo da se povuku iz naselja, ko ih je obavestio o opasnosti i konačno kako se 21. juna 1992. godine dogodilo da civili učestvuju u borbama oko Ratkovića.

Svedok je rekao da su izbeglice među civilima iz iskustva znale "da je granatiranje uvod za upad srpskih vojnika" u selo, te da im nije ni trebalo posebno upozorenje za bekstvo.

Opisujući zatim borbe oko Ratkovića 21. juna 1992. godine, Ramić je tvrdio da su "ljudi u jednom trenutku shvatili da je sukob neizbežan" i umesto da produže bekstvo, pridružili su se nekolicini naoružanih stanovnika koji su odlučili da pruže otpor srpskim snagama. "Lupali su u šerpe i lonce i vikali u jurišu, ne osvrćući se na pucnjavu koja je na njih otvorena", opisao je svedok, negirajući sugestiju tužioca da je takvo njihovo ponašanje takođe bilo koordinirano u dogovoru sa naoružanim grupama.

Objašnjavajući zašto su civili "pružajući otpor" konačno i ušli u selo Ratkoviće, svedok je rekao da je glavni motiv bila hrana, dok je drugi razlog bila mogućnost da se deo izbeglica smesti u ispražnjene kuće. Na primedbu tužioca da je to u suprotnosti sa tezom o "sponatanoj akciji", Ramić je precizirao da je o useljavanju izbeglica bilo reči "tek nakon a ne tokom akcije 21. juna 1992. godine".

Omer Ramić je na kraju svedočenja, u dodatnom ispitivanju odbrane, potvrdio da Naser Orić nije komandovao borbama u Ratkovićima "budući da ga on nije tamo video" niti je ikada za tako nešto čuo.