HAG/DEN HAAG | 05.11.2014.

SUDIJE (PONOVO) POKUŠAVAJU DA PRIVREMENO OSLOBODE ŠEŠELJA

Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja sudije zatražile od vlasti Srbije i Holandije da obezbede uslove za privremeno oslobađanje Vojislava Šešelja, optuženog za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini

Pretresno veće sudije Antonetija pozvalo je vlade Srbije i Holandije da se izjasne da li su u stanju da obezbede uslove za puštanje lidera srpskih radikala Vojislava Šešelja na privremenu slobodu.

Sudije su se na ovaj korak odlučile zbog pogoršanja Šešeljevog zdravstvenog stanja, i kako navode, "da bi se izbeglo najgore". Prema zaključku veća optuženom bi na slobodi mogla da bude "ukazana nega u najboljem mogućem okruženju, a da se pritom osigura bezbednost svedoka i integritet postupka".

Od Srbije i Holandije je da zatraženo da hitno, najkasnije do danas u 18 časova, odgovore na postavljena pitanja. Uslovi koje bi vlasti Srbije trebalo da ispune je da garantuju da optuženi neće stupati u kontakt sa svedocima i žrtvama, kao i da će se vratiti pod nadzor Tribunala kada to bude naloženo.

Sličan zahtev za puštanje Šešelja na privremenu slobodu veće je pokrenulo u julu ove godine, ali je okončan bez uspeha. Tom prilikom optuženi je odbio da prihvati uslove koji su uključivali boravak u kućnom pritvoru na određenoj adresi, predaju pasoša vlastima, zabranu kontakta sa žrtvama i svedocima, kao i zabranu razgovora o predmetu sa svima osim sa pravnim savetnicima.

Ovog puta veće ne traži od optuženog da se izjasni o uslovima boravka na privremenoj slobodi. To znači da, ukoliko Srbija potvrdno odgovori da je u stanju da obezbedi navedene uslove, Šešeljeva saglasnost neće biti potrebna.

Vojislav Šešelj se tereti za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Izricanje prvostepene presude je bilo zakazano za 30. oktobar 2013. godine, ali je odloženo na neodređeno vreme nakon što je danski sudija Harhof/Harhoffdiskvalifikovan iz prvostepenog veća na Šešeljev zahtev. Na njegovo mesto imenovan je sudija Niang iz Senegala, koji je najavio mu je potrebno barem do polovine 2015. godine da se upozna sa predmetom kako bi mogao da se uključi u većanje o presudi sa kolegama - sudijom Antonetijem i sutkinjom Latanci/Lattanzi.