HAG/DEN HAAG | 12.03.2012.

SUDIJE TRAŽE NOVI KONZILIJUM ZA ŠEŠELJA

Veće naložilo imenovanje novog lekarskog ekspertskog tima koji će pregledati optuženog lidera srpskih radikala kako bi utvrdilo "da li je njegovo zdravstveno stanje spojivo sa režimom pritvora u Pritvorskoj jedinici UN"

Pretresno veće sudije Antonetija/Anttoneti je sekretaru suda naložilo da imenuje tročlani ekspertski tim koji će pregledati optuženog Vojislava Šešelja i u roku od najviše mesec dana podneti izveštaj o njegovom zdravstvenom stanju. Od eksperata se ovog puta traži imišljenje o tome "da li je zdravstveno stanje optuženog spojivo sa režimom pritvora u Pritvorskoj jedinici UN".

Budući da je Šešelj u ranijim prilikama odbijao da ga pregledaju eksperti koje imenujeSekretarijat suda, uključujući i ruskog kardiolog Sergeja Nikolajeviča Avdejeva, Pretresno veće ovog puta apeluje na optuženog da sarađuje sa novim ekspertskim timom i omogući mu uvid u svoju medicinsku dokumentaciju.

Šešelj je u subotu 10. marta vraćen u tribunalovu Pritvorsku jedinicu, nakon što je u bolnici proveo nešto više od 24 sata. Priroda zdravstvenih tegoba zbog kojih je hospitalizovan i intervencije koja je tom prilikom obavljena nisu poznati, budući da Šešeljzabranjuje da se javnosti i sudijama obelodanjuju podaci o njegovom zdravstvenom stanju.

U tribunalovom programu rada za ovu sedmicu i dalje stoji da će završna reč optuženog Šešelja početi u sredu 14. marta posle podne.