HAG/DEN HAAG | 12.12.2005.

SUĐENJE MILOŠEVIĆU PREKINUTO DO 23. JANUARA

Uvažena preporuka da se optuženom omogući šestonedeljni odmor. Završeno ispitivanje potpukovnika Janoša Sela o sadržaju njegove "radne beležnice" iz 1998. i 1999. godine.

Pretresno veće je uvažilo zahtev optuženog za dodatnim vremenom za odmor, pa je danas prekinulo suđenje Slobodanu Miloševiću i zakazalo nastavak kroz šest sedmica, 23. januara 2006. godine. Time je, praktično, usvojena preporuka rusko-francusko-srpskog konzilijuma koji su početkom novembra na njegov zahtev pregledali Miloševića i zaključili da je njegovo zdravstveno stanje takvo da zahteva odmor od najmanje šest sedmica.

Pre prekida suđenja, tužilac Najs/Nice i optuženi Milošević završili su unakrsno i dodatno ispitivanje svedoka odbrane Janoša Sela, koji je tokom sukoba na Kosovu bio komandir čete u sastavu Drugog bataljona 549. Motorizovane brigade VJ. Njegovo svedočenje je pre dve sedmice prekinuto dok tužilaštvo ne dobije "radne beleške" koje je o aktivnostima svoje čete tokom sukoba na Kosovu vodio potpukovnik Sel. U međuvremenu, tužilac je uspeo da identifikuje i stupi u kontakt sa nekim od vojnika koji su 1998. i 1999. godine služili vojsku u njegovoj jedinici, čije su izjave predočene veću na sednici zatvorenoj za javnosti. Sel je za dvojicu od tih vojnika, označenih kao "B" i "D" tvrdio da nisu bili u njegovoj jedinici, dok je za "A" i "C" rekao da su bili na obuci i posle pet dana napustili jedinicu, odnosno dezertirali, tako da nisu učestvovali ni u kakvim borbenim operacijama. Za izjave tih vojnika, u kojima su optužili potpukovnika Sela da je svojim vojnicima naređivao da ubijaju civile i da se hvalisao kako je ubio šestomesečnu bebu koju je uzeo iz ruku majke, svedok je tvrdio da su "čiste izmišljotine." Negirao je, takođe, i tvrdnju vojnika "D" da je krajem aprila 1999. godine termoelektrana Obilić kod Prištine korišćena za spaljivanje leševa ubijenih albanskih civila.

Upitan da objasni zašto je u svoju "radnu beležnicu" u aprilu 1999. upisao: "paljenje stogova, ograda i kuća – NE", potpukovnik Sel je rekao da je to napisao "zato što je to zabranjeno, a ne zato što je neko iz njegove jedinice to radio." Sudija Bonomi/Bonomy, međutim, nije prihvatio to objašnjenje za "izdavanje naređenja o nečemu što je tako očigledno." Po njemu, ta beleška "znači da se to radilo, pa se zato moralo zabraniti." Sel, pak, tvrdi da mu "nije poznato da se to – paljenje stogova, ograda i kuća - negde radilo"

Na sličan način svedok je pokušavao da objasni sledeću belešku: "Alkohol uništiti, prasiće isterati i ne klati više." Ta zabrana, po njemu, nije izdata zato što su vojnici krali i klali prasiće (mada je, priznao je Sel, bilo i takvih pokušaja, posebno oko 1. maja) već zbog opasnosti od zaraze od svinja koje su "išle unaokolo i svašta jele."

U kratkom dodatnom ispitivanju, optuženi Milošević i potpukovnik Sel su se saglasili da u "radnim beleškama" bivšeg komandira čete "nema ničeg što potvrđuje teze tužilaštva."