HAG/DEN HAAG | 14.02.2005.

SVEDOK PREPOZNAO ORIĆEV POTPIS

Nedret Mujkanović, hirurg ratne bolnice u Srebrenici, je 1992. i 1993. primao pismene poruke od Nasera Orića. Tužilac mu je danas pokazao više ratnih dokumenata i naredbi komande Armije BiH u Srebrenici, a svedok je u većini slučajeva odgovorio da mu pokazani potpis "liče na Orićev"

"Ako postoji pakao onda je to bila Srebrenica 1992. i 1993. godine", rekao je Nedret Mujkanović hirurg iz Tuzle koji svedoči u nastavku suđenja Naseru Oriću bivšem zapovedniku snaga Armije BiH u području Srebrenice.

Mujkanović je u periodu od avgusta 1992. do aprila 1993. godine, zajedno sa još sedam lekara, vodio ratnu bolnicu u Srebrenici. "Bilo je to vreme gladi, zbrinjavanja izbeglica iz okolnih mesta, svakodnevnog granatiranja Srebrenice i operisanja ljudi bez anestezije", rekao je svedok, opisujući s čim je bio suočen kao hirurg u ratnoj bolnici i kao član Operativnog štaba odbrane Srebrenice, gde je raspoređen u septembru 1992.

Do tada, tvrdi svedok, nije znao za postojanje "bilo kakvog štaba Teritorijalne odbrane". Poznavao je samo neke od "lokalnih komandanata" koji su se na neformalnim skupovima dogovarali kako da se najefikasnije odbrane od agresora. Lokalno muslimansko stavnovništvo se, po njegovim rečima, samoorganizovalo u odbrani od "upada neprijatelja i pokolja."

Mujkanović se više puta susreo sa Naserom Orićem za koga mu je bilo rečeno da je "komandant odbrane Srebrenice". Najmanje jednom nedeljno Orić je, prema njegovim rečima, dolazio u posetu ranjenim vojnicima ili se za ranjenike raspitivao pismenim porukama Mujkanoviću koje su uvek bile potpisane.

Tužilac je na osnovu toga od svedoka tražio da potvrdi autentičnost Orićevog potpisa na nizu dokumenta - naredbi i odluka - o delovanju i organizaciji jedinica Teritorijalne odbrane Armije BiH na području Srebrenice. Mujkanovićev odgovor je u većini slučajeva bio da mu pokazani potpis "liči na Orićev",

U Septembru 1992. Mujkanović je, kao ratni lekar, postao član Operativnog štaba Teritorijalne odbrane i bio podređen načelniku štaba Osmanu Osmanoviću, kome je komandant po formaciji bio Naser Orić.

U periodu od aprila 1992. do aprila 1993. godine, tvrdi svedok, u napadima na Srebrenicu ubijeno je oko 850 pripadnika Armije BiH i preko dve hiljade civila. U ratnoj bolnici lečeni su svi ranjenici bez obzira na versku, nacionalnu, polnu ili bilo koju drugu različitost, rekao je svedok tužilaštva Nedret Mujkanović, čije će svedočenje biti nastavljeno sutra i verovatno još nekoliko narednih dana.