HAG/DEN HAAG | 15.02.2005.

SVEDOK ZA OBE STRANE

Srpska sela u području Srebrenice je vojska pod komandom Nasera Orića napadala zbog “oružja i municije”, dok su civili u potrazi za hranom “pljačkali, rasturali i palili kuće”, tvrdi svedok optužbe Nedret Mujkanović

Jedinice pod komandom Nasera Orića su od septembra 1992. do februara 1993. godine izvele nekoliko “ofanzivnih akcija” na području Srebrenice, potvrdio je u nastavku svedočenja doktor Nedret Mujkanović, patolog iz Tuzle koji je kao hirurg u srebreničkoj ratnoj bolnici zbrinjavao vojnike i civile ranjene u tim napadaima.

Potvrđujući istovremeno i navode optužnice “o bezobzirnom razaranju i pljački” napadnutih sela, i tezu odbrane da se radilo o “očajničkim poduhvatima izgladnelih civila u potrazi za hranom”, doktor Mujkanović je, iako svedok optužbe na trenutke delovao i kao svedok odbrane.

“Nagon za opstankom bio je jači i od smrti”, rekao je Mujkanović opisujući zbog čega su civili, kako je svedočio, “upadali u sela, iznosili hranu, kućne aparate i nameštaj iz kuća koje bi potom zapalili”. On je potvrdio da su svi napadi bili organizovani na isti način. Prvo bi ulazila vojska, zauzimala sela, plenila pronađeno oružje i municiju, a zatim bi nastupali civili za sve ostalo.

Svi napadi su pripremani u strogoj tajnosti, tvrdi svedok, opisujući kako je “i bolnica tek uoči napada bila o njemu obaveštena”. Na pitanje predsedavajućeg sudije kako su, uprkos tome, civili tako masovno učestvovali u napadima, Mujkanović je objasnio da je svaki vojnik upozoravao svoje najbliže da će doći do napada i da se i oni pripreme da posle vojske “prvi uđu u selo”.

“Neki su čak u sela ulazili i pre vojske”, rekao je svedok opisujući kako su u nekim slučajevima prvi ranjenici, dopremljeni u bolnicu, bili civili.

Tvrdnju iz izjave koju je dao istražiteljima 2000. godine da je “Naser Orić bio prisutan i komandovao svim tim napadima”, Mujkanović danas, na zahtev sudije Ađiusa/Agiusa, nije mogao sasvim da potvrdi. Takav je zaključak, tvrdi, doneo na osnovu razgovora koje je vodio u bolnici sa ranjenicima i samim Orićem, koji je dolazio da ih poseti.

Mujkanović tvrdi da “vojnici nisu palili kuće u selima koje su napadali. Njih je, tvrdi svedok, zanimalo samo oružje i municija a paljenje kuća je bilo “neka vrsta osvete civila”. Bilo je i onih koji su to i odobravali i zagovarali, rekao je svedok. On je takođe potvrdio da se takvo ponašanje moglo predvideti prilikom svake sledeće ofanzivne akcije jedinica pod komandom Nasera Orića.