HAG/DEN HAAG | 02.09.2005.

TORBARI: CIVILI ILI BORCI?

U Srebrenici je, 1992. i 1993., "teško bilo razlikovati borce od civila", tvrde svedoci odbrane Nasera Orića

"Svi su u Srebrenici bili borci", rekla je Sabra Kolenović na kraju svedočenja na suđenju Naseru Oriću, kada je branilac Džon Džons/John Jones, u dodatnom ispitivanju, od nje tražio da potvrdi svoj iskaz kako su "da bi preživeli, i žene i deca u enklavi 1992. i 1993. godine, bili borci".

Odbrana je naime nastojala da potkrepi svoju tezu da su "imovinu bosanskih Srba" uništavali "izgladneli civili", koje niko nije mogao kontrolisati u očajničkim pohodima za hranom, a ne jedinice pod komandom Nasera Orića. U prilog tome, nekoliko svedoka odbrane, među kojima i Sabra Kolenović, tvrdili su da je tada "teško bilo razlikovati civile od boraca". Tužilaštvo to nastoji da pobije.

Podsećajući svedokinju kako je tokom glavnog ispitivanja opisala da je njen muž, "kritikovao civile jer su pravili haos" tokom akcije na selo Kravica u januaru 1993. godine, tužiteljica Džoana Ričardson/Joanna Richardson, sugerisala je svedokinji da je "ipak bilo moguće napraviti razliku između civila i boraca". Mada je to u prvi mah potvrdila, Sabra Kolenović se naknadno ispravila tvrdeći da je "muž kritikovao nju a ne civile" i ne tokom akcije već nakon što su se vratili kući.

Svedokinja je ostala pri svom iskazu da je odlazak hiljada civila u akcije "bio spontan" i da nije postojala nikakva koordinacija njihovog kretanja. Nasera Orića, kako je svedočila, nije poznavala pre sukoba u Srebrenici. Videla ga je 1992. godine u bolnici, "veoma potresenog", nakon jedne od akcija u kojoj je poginuo veliki broj boraca."Čula sam da je neko rekao: onaj što viče je Naser", opisala je Sabra Kolenović.

Suđenje Naseru Oriću biće nastavljeno u ponedeljak.