HAG/DEN HAAG | 15.02.2006.

TRIBUNAL: "ČISTE SPEKULACIJE" O MILOŠEVIĆEVOM PUTU U MOSKVU

Još nije doneta odluka o zahtevu za privremeno oslobođenje Slobodana Miloševića u cilju njegovog lečenja u moskovskom institutu

Pisanje beogradskih medija o navodno već donetoj odluci o privremenom oslobađanju Slobodana Miloševića u cilju njegovog lečenja u Moskvi, predstavnica za štampu Tribunala Aleksandra Milenov je na današnjoj konferenciji za novinare ocenila kao "čiste spekulacije." Pretresno veće, rekla je Milenov, "pažljivo razmatra zahtev u koji su uključena važna medicinska pitanja", a odluka će biti saopštena čim bude doneta.

Pre tačno 20 dana, 25. januara ove godine, predsedavajući sudija Robinson je najavio da će odluka biti doneta uskoro, ali je nakon toga veće tražilo dodatnu medicinsku dokumentaciju i Milošević je, kako je sam izjavio na raspravi od 1. februara, podvrgnut dopunskim testovima da bi se utvrdilo kako reaguje na određene lekove.

Vlada Ruske federacije je, podsetimo, sredinom januara dostavila garancije da će poštovati sve uslove koje Tribunal odredi za eventualno Miloševićevo lečenje u Moskvi, a sam optuženi je s tim u vezi Pretresnom veću dostavio i svoja "lična obećanja" poverljivog karaktera.