22.03.2017.

TRIBUNAL TRAŽI POMOĆ BIH I HRVATSKE ZA NAPLATU PRALJKOVOG DUGA

Vlasti u Sarajevu i Zagrebu pozvane da do 5. aprila ove godine odgovore šta mogu da učine kako bi pomogle Tribunalu da od optuženog Slobodana Praljka naplate dug od više od 2,8 miliona eura.

U jeku žalbene rasprave u predmetu bivših čelnika Herceg Bosne, Žalbeno veće je danas uputilo poziv vladama Bosne i Hercegovine i Hrvatskeda se do 5. aprila pismeno izjasne šta mogu da učine kako bi pomogle Tribunalu da od optuženog Slobodana Praljka naplati dug u iznosu od 2,807,611.10 eura. Vlade u Sarajevu i Zagrebu se tim povodom podsećaju na obavezu država da sarađuju sa Tribunalom i izvršavaju njegove naloge i upućuju se da posebno razmotre mogućnost zaplene imovne optuženog na njihovim teritorijama.

Suma od 2,8 miliona eura je tokom suđenja isplaćena timovima Praljkovih branilaca pošto se optuženi po dolasku u Hag izjasnio da je slabog imovnog stanja. Sekretarijat suda je, međutim, sproveo opsežnu istragu u kojoj je još 2012. godine utvrdio da je Praljak i te kako imućan i u stanju da učestvuje u finansiranju svoje odbrane. Sekretarijat je, naime, izračunao da je Praljku za finansiranje odbrane na raspolaganju najmanje šest miliona i 456 hiljada eura. Ta cifra je dobijena kada su od ukupnih sredstava kojima Praljak raspolaže oduzeti procenjeni životni troškovi njega, supruge, članova obitelji i drugih osoba u njegovom domaćinstvu.

Praljak već gotovo pet godina ignoriše zahteve Sekretarijata suda i naloge Žalbenog veća da vrati dug Tribunalu, u celini ili u ratama. Ostaje da se vidi da li će vlasti u Sarajevu i Zagrebu pristati da na poziv Žalbenog veća, preuzmu na sebe ulogu "sudskih izvršitelja" odnosno "ovršitelja".