HAG/DEN HAAG | 19.07.2005.

TUTA I ŠTELA: ZAKAZANA ŽALBENA RASPRAVA

Za sredinu oktobra zakazana rasprava po žalbama optuženih i tužitelja u predmetu protiv bivšeg zapovjednika Kažnjeničke bojne Mladena Naletilića i podređenog Vinka Martinovića.

Žalbena rasprava u slučaju protiv Mladena Naletilića Tute i Vinka Martinovića Štele bit će održana 17-19. oktobra ove godine, najavljeno je danas na redovitoj konferenciji o stanju u postupku.

U prvostupanjskom postupku, bivši zapovjednik Kažnjeničke bojne (KB) HVO, Tuta Naletilić, i zapovjednik anti-terorističke jedinice pod kontrolom KB, Štela Martinović, proglašeni su krivim za progone Bošnjaka u Mostaru i okolici 1993. godine. Tuti je izrečena kazna od 20 godina, a Šteli od 18 godina zatvora.

Žalbe na presudu, izrečenu 31. marta 2003. godine, uložila su oba optužena kao i tužiteljstvo.

Tuta je proglašen krivim za više slučajeva mučenja, nanošenja teških patnji i povreda, protupravni rad, razaranja koja nisu vojno opravdana, pljačku te protupravno premještanje bošnjačkih civila. Ti su zločini izvršeni u gradu Mostaru, u Širokom Brijegu, na Heliodromu te selima Sovići i Doljani. Štela je uz protupravni rad, nečovječno postupanje i protupravno premještanje civilnog stanovništva Mostara, proglašen krivim i za ubojstvo. Zločini za koje je proglašen krivim izvršeni su većim dijelom na liniji fronte u Mostaru.