HAG/DEN HAAG | 25.05.2006.

TUŽILAC PONOVO ZAHTEVA DA SE ŠEŠELJU DODELI BRANILAC

Novi zahtev tužilaštva da se u interesu pravde i radi zaštite integriteta postupka i dostojanstva Tribunala, Vojislavu Šešelju imenuje branilac, pošto je svojim ponašanjem u poslednje tri godine "jasno pokazao da nije ni voljan ni sposoban da se sam brani."

Četiri meseca pre planiranog početka suđenja, tužilaštvo je ponovo podnelo zahtev da se Vojislavu Šešelju imenuje branilac, koji će mu "pomoći u pripremi i prezentaciji odbrane."

Prvi takav zahtev je upućen veću u martu 2003. godine, dve sedmice nakon Šešeljevog dolaska u Hag, pošto je optuženi već na prvom pojavljivanju pred sudom najavio da će suđenje iskoristiti da bi "branio srpske nacionalne interese" i “uništio” Tribunal. Veće je na to odgovorilo u maju 2003. godine, nalažući Sekretarijatu suda da optuženom imenuje "branioca u pripravnosti." Njegov je zadatak, prema odluci veća, trebalo da bude trostruk: da optuženom, ukoliko to zatraži, pomogne u pripremi i prezentaciji njegovog slučaja; zatim da u slučaju agresivnog ponašanja optuženog prema “osetljivim ili zaštićenim svedocima” preuzme njihovo unakrsno ispitivanje; kao i da u izuzetnim okolnostima, ako optuženi zbog remećenja postupka bude udaljen iz sudnice, preuzme vođenje slučaja do Šešeljevog povratka na optuženičku klupu.

Trogodišnji predraspravni postupak, navodi tužilaštvo u novom zahtevu, je pokazao "neefikasnost figure branioca u pripravnosti", čije prisustvo u sudnici nije sprečilo optuženog u ometanju sudskog postupka. Tužilaštvo, takođe, smatra da bi u slučaju Vojislava Šešelja koncept "prijatelja suda" bio podjednako neefikasan kao što je bio u slučaju Slobodana Miloševića.

U protekle tri godine optuženi je, navodi tužilaštvo, uprkos brojnim opomenama "nastavio da koristi Tribunal kao politički forum", da "ometanjem postupka svesno rasipa vreme i sredstva Tribunala", da upućuje "neozbiljne podneske koji sadrže lažne tvrdnje", zatim da "napada, preti i zastrašuje svedoke i vređa sudije, tužioce, advokate i predstavnike Sekretarijata suda", kao i da "otvoreno krši pravila postupka koja obavezuju sve strane u postupku." Takvim svojim ponašanjem Šešelj je, po oceni tužilaštva, "jasno pokazao da nije ni voljan ni sposoban da se sam brani", te je u interesu pravde i samog optuženog da mu se dodeli branilac koji će mu pomoći u pripremi i prezentaciji odbrane i imati "ekskluzivno pravo da piše podneske" sudu.

Na prvi takav zahtev tužilaštva iz marta 2003. godine, Šešelj je odgovorio da će se – ukoliko mu sud nametne branioca – "efikasno postarati da ne prisustvuje ni jednom sudskom pretresu", tako da će Tribunal morati da mu sudi u odsustvu.