HAG/DEN HAAG | 30.08.2005.

TUŽILAC TRAŽI 20 GODINA ZATVORA ZA FATMIRA LIMAJA

Ukazujući da bi u većini nacionalnih pravosuđe osuđenima za takve zločine bila izrečena kazna doživotnog zatvora, tužilac na kraju završne reči zatražio kaznu od 20 godina zatvora za prvooptuženog Fatmira Limaja, 18 godina za Haradina Balu i 15 godina za Isaka Musliua.

Optuženima za protivpravno zatvaranje civila, njihovo prebijanje, mučenje, ponižavanje i ubistvo najmanje 23 čoveka, u većini nacionalnih sistema – ako budu proglašeni krivim – obavezno bi bila izrečena kazna doživotnog zatvora – rekao je danas Aleks Vajting/Alex Whiting, zaključujući završnu reč tužilaštva na suđenju trojici bivših pripadnika OVK, optuženih za zločine u logoru Lapušnik u leto 1998. godine.

Primećujući da to, međutim, “nije sudska praksa ovog suda”, Vajting je ukazao na faktore od značaja za odmeravanje kazni u Tribunalu, među kojima je na prvom mestu težina dela. U slučaju logora Lapušnik se, po Vajtingu, radi o izuzetno teškim, nasilnim i ponižavajućim delima, koja uključuju okrutno postupanje sa zatočenicima, njihovo teško premlaćivanje, mučenje i ubijanje najmanje 23 zatočena Srba i Albanca. Ta dela su trajala dugo – više od dva meseca dok logor nije evakuisan pred ofanzivom srpskih snaga – i počinjena su sa predumišljajem, organizovano i sa, kako je istakao Vajting, “diskriminatornom namerom.” Srbi su, rekao je, bili meta napada “samo zato što su Srbi, a Albanci samo zbog navodne veze sa Srbima.”

Zaključujući završnu reč, tužilac je zatražio kaznu od 20 godina zatvora za prvooptuženog Fatmira Limaja, tadašnjeg zapovednika OVK u zoni u kojoj se nalazio Lapušnik; 18 godina za zatvorskog stražara Haradina Balu koji je učestvovao u ubistvu deset zatočenika u planinama Beriša, te 15 godina zatvora za Isaka Musliua koji je komandovao jedinicom OVK stacioniranom u Lapušniku i, kako tvrdi tužilac, bio komandant logora.

Nakon tužilaštva, završnu reč je započeo Limajev branilac Majkl Mensfild/Michael Mansfield. On je sudijama preneo želju optuženog Limaja da se, nakon branioca, i sam obrati veću izjavom od desetak minuta. Veće će se o tome naknadno izjasniti.