HAG/DEN HAAG | 03.03.2004.

TUŽILAŠTVO TRAŽI DOŽIVOTNI ZATVOR ZA GENERALA GALIĆA

Zločini za koje je general Stanislav Galić proglašen krivim “spadaju medju najteže pred Tribunalom” pa mu stoga, po mišljenju tužilaštva, sleduje i odgovarajuća – najteža kazna

U žalbi koju je juče podnelo na prvostepenu presudu generalu Stanislavu Galiću a čiji je tekst danas objavljen u Tribunalu, tužilaštvo traži da se bivšem zapovedniku Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS izrekne kazna doživotnog zatvora.

Centralno pitanje u žalbi tužilaštva glasi: da li kazna od 20 godina zatvora – koju je generalu Galiću u decembru prošle godine izreklo prvostepeno veće – “odražava krivičnu odgovornost komandanta sa visokim činom koji je tokom perioda od blizu dve godine sprovodio kampanju terora nad civilnim stanovništvom grada pod opsadom, što je rezultiralo ubijanjem stotina i ranjavanjem hiljada civila, kao i terorisanjem oko 300.000 ljudi?”

Odgovor na to pitanje, smatra tužilaštvo, “mora da bude negativan”, pa kazna od 20 godina zatvora predstavlja “vidljivu grešku” koja zahteva intervenciju Žalbenog veća. Zločini za koje je general Galić prvostepenom presudom proglašen krivim, navodi se u žalbi, “spadaju medju najteže za koje se sudilo pred Tribunalom”, te je Raspravno veće je pogrešilo što optuženom nije izreklo najtežu kaznu predvidjenu Statutom.

Od Žalbenog veća se traži da preispita prvostepenu presudu i preinači je u kaznu doživotnog zatvora.