HAG/DEN HAAG | 13.02.2004.

U MAJU ŽALBENA RASPRAVA U PREDMETU KORDIĆ-ČERKEZ

Sudac Žalbenog vijeća Wolfgang Schomburg naglasio da je "krajnji trenutak" da se zaključi postupak, s obzirom da je prvostupanjska presuda izrečena prije tri godine.

Rasprava o žalbama u predmetu Darija Kordića i Marija Čerkeza zakazana je za sredinu maja ove godine. Na današnjoj konferenciji o stanju u postupku sudac Wolfgang Schomburg/Volfgang Šomburg je naglasio da je "krajnji trenutak" da se zaključi žalbeni postupak u ovom predmetu s obzirom da je prvostupanjska presuda izrečena još prije tri godine.

Presudom iz februara 2001. Dario Kordić, bivši lider HDZ u srednjoj Bosni, i Mario Čerkez, bivši zapovjednik HVO brigade u Vitezu, osudjeni su na 25 i 15 godine zatvora. Kordić je, navodi se u presudi, "kao regionalni politički lider, sudjelovao u planiranju i davanju naredbi za kampanju progona" bošnjačkog stanovništva, dok je Čerkez "kao vojni zapovjednik sudjelovao u napadima na području Viteza."

Žalbe na presudu uložili su obrane oba optužena, kao i tužitelj.

Točan datum početka žalbene rasprave, koja će trajati najmanje pet dana, ovisit će o tome da li će i koliko dodatnih svjedoka predložiti strane u postupku, koje trenutno završavaju proces medjusobnog objelodanjivanja dokaznih materijala.