HAG/DEN HAAG | 11.02.2015.

U OČEKIVANJU KONAČNE PRESUDE ZDRAVKU TOLIMIRU

Na redovnoj konferenciji o stanju u žalbenom postupku Zdravka Tolimira nije preciziran datum izricanja konačne presude bivšem načelniku za bezbednost i obaveštajne poslove VRS, koji je za genocid i druge zločine u Srebrenici i Žepi iz jula 1995. godine osuđen na kaznu doživotnog zatvora

Zdravko Tolimir, bivši pomoćnik Ratka Mladića za bezbednost i obaveštajne poslove u Glavnom štabu Vojske Republike Srpske, pojavio se danas na konferenciji o stanju u žalbenom postupku, verovatno poslednjoj pre konačne presude, čije je izricanje planirano za mart ove godine.

Prvostepenom presudom iz decembra 2012. godine Tolimir je proglašen krivim za genocid, udruživanje radi vršenja genocida, istrebljenje, ubistva, progone i prisilno preseljenje stanovništva Srebrenice i Žepe u julu 1995. godine, za šta mu je izrečena kazna doživotnog zatvora. U žalbi koju je uložio na tu presudu, nekadašnji bezbednjak i obaveštajac Glavnog štaba VRS osporavao je nalaze Pretresnog veća po 25 osnova. Tužilaštvo se nije žalilo na prvostepenu presudu.

Na današnjoj kratkoj statusnoj konferenciji sudija Teodor/Theodor Meron je podsetio da je žalbena rasprava u ovom predmetu održana u novembru prošle godine te da petočlano veće, kojim predsedava, radi na donošenju konačne presude. Nije međutim precizirao datum kada će ona biti izrečena.

Na uobičajeno pitanje o zdravstvenom stanju i uslovima pritvora, Tolimir je odgovorio da jeste imao zdravstvenih problema i da su mu u krvne sudove"ugrađena četiri stenta". On je zatražio da mu bude dostavljena zdravstvena dokumentacija o intervenciji kojoj je podvrgnut i da se ona istovremeno uputi i Žalbenom veću.