27.06.2017.

ULOGA NEREGULARNIH FORMACIJA U ETNIČKOM ČIŠĆENJU

Svedočeći na ponovljenom suđenju bivšim šefovima Državne bezbednosti Srbije, general Džon Vilson istakao da su "najgori deo etničkog čišćenja" u Hrvatskoj i BiH obavljale neregularne formacije, među kojima su se posebno isticali "Arkanovci" i "Crvene beretke". Obe formacije je, prema tužiocu, organizovala, naoružala i finansirala Državna bezbednost Srbije.

Treće sedmice ponovljenog suđenja Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću u sudnici se konačno pojavio "novi" svedok, koji nije dao iskaz u prvom, "starom" postupku. Penzionisani australijski general Džon Vilson/John Wilson pozvan je da svedoči kao "zamena" za Čarlsa/Charles Kirudju, visokog zvaničnika UN koji je dao iskaz na prvom suđenju, ali nije mogao da se pojavi i na ponovljenom.

General Vilson je u bivšoj Jugoslaviji boravio od januara 1992.do kraja 1993. godine - prvo kao oficir za vezu a zatim i načelnik štaba Vojnih posmatrača UN (UNMO), da bi potom postao vojni savetnik Sajrusa Vensa/Cyrus Vance, koopredsedavajućeg Mirovne konferencije za bivšu Jugoslaviju. O tome šta je tokom tog perioda video i saznao svedočio je već na suđenjima Momčilu Krajišniku, Momčilu Perišiću, Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću.

General Vilson je, u svom šestom nastupu pred Tribunalom, svedočio o etničkom čišćenju u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini koje je, kako je rekao, provođeno po "sličnom obrascu: pretnjama silom, ubistvima, napadima, silovanjima, paljenjem i pljačkanjem kuća...". a sve to sa ciljem "stvaranja atmosfere straha kako bi ljudi sami odlazili."

"Najgori deo" etničkog čišćenja su, prema generalu Vilsonu, obavljale "neregularne formacije", među kojima su se po brutalnosti posebno "isticali" Arkanova Srpska dobrovoljačka garda i "Crvene beretke". I "Arkanovci" i "Beretke" su bili bolje organizovani, opremljeni i naoružani od drugih paravojnih i dobrovoljačih jedinica. Obe formacije su, smatra svedok, došle iz Srbije i delovale su širom UNPA zona u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U dokaze je uvedeno više izveštaja UN o zločinima "Arkanovaca", "Crvenih beretki", Martićeve "Specijalne policije" i drugih neregularnih jedinica.

Prema optužnici, Služba državne bezbednosti Srbije - na čijem su čelu u to vreme bili optuženi Stanišić i Simatović - je organizovala, opremala, finansirala i naoružavala neregularne formacije, upućivane u tajne operacije van granica Srbije.

Iskaz generala Vilsona biće nastavljen sutra.