HAG/DEN HAAG | 23.04.2015.

UMNOŽAVANJE ROKOVA U "SLUČAJU ŠEŠELJ"

Nakon što je Žalbeno veće 30. marta naložilo veću sudije Antonetija da Vojislavu Šešelju "smesta" izdaju nalog da se vrati u haški pritvor Tribunala, te pošto je tužilaštvo podnelo zahtev da se taj proces ubrza tako što će se prvostepenom veću naložiti da umesto "smesta" to urade "u roku od jednog dana", Žalbeno veće pozvalo Šešelja da u roku 72 sata odgovori na podnesak tužilaštva

Od 30. marta, kada je Žalbeno veće naložilo sudijama Pretresnog veća da "smesta" obustave Šešeljevu privremenu slobodu, prošle su skoro četiri sedmice. Veće sudije Antonetija/Antonetti je, u međuvremenu, zatražilo od Sekretarijata da prikupi podatke o zdravstvenom stanju optuženog a tužilaštvo se još jednom obratilo Žalbenom veću hitnim zahtevom da se nalog za Šešeljev povratak u Hag donese u "roku od jednog dana".

Postupajući po poslednjem zahtevu tužilaštva, sudije Žalbenog veća su zaključile da oznaka "hitnosti" i interes pravde nalažu da Šešelj "požuri" u odgovoru na taj zahtev. Zbog toga mu je naloženo da - ako to želi - na zahtev tužilaštva odgovori u roku od tri dana od prijema naloga veća.

Vojislav Šešelj je, podsetimo, iz humanitarnih razloga pušten na privremenu slobodu kako bi u Srbiji dočekao presudu po optužbama za zločine protiv čovečnosti počinjene u Vojvodini, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nametnuta su mu dva uslova tokom boravka u Srbiji - da ne ugrožava žrtve i svedoke i da se vrati u Hag kada veće to od njega zatraži.

Tužilaštvo smatra da je optuženi - javnim izjavama da se neće dobrovoljno vratiti u Hag, prekršio jedan od postavljenih uslova, te zato zahteva njegov hitan povratak pritvor Tribunala.